a2946.. 說:又更上一層樓,加油吧! (4分鐘前)
y9200.. 說:加油加油再加油!! (4分鐘前)
黃建發 說:一步一步往上爬,繼續加油! (17分鐘前)
必上榜!!.. 說:相信自己做得到!!!!!! (21分鐘前)
ssoup.. 說:繼續加油~一定能考上阿!!! (24分鐘前)
熊寶 說:cccccccccccccccccccccccccc (25分鐘前)
家嘉 說:喔喔喔喔喔喔喔喔喔耶 (31分鐘前)
陳霛灵 說:++++++++++++++ (35分鐘前)
黃建發 說:戶籍法規太弱了,要再加強。 (38分鐘前)
Chapi.. 說:機會是留給準備好的人,成功是屬於最堅持的人。 (39分鐘前)
教甄榜首 說:繼續努力!!!! (39分鐘前)
橘子 說:我要更努力!!!!!!!!!!加油!!!!!!!!! (1小時前)
Kaoru.. 說:反覆練習,走出低潮 (2小時前)

主題:


想要觀看完整全文,請先登入想要觀看完整全文,請先登入