阿摩線上測驗 | 讀書會 | 討論區 | 教師版 | MORE團購 零元獲得阿摩VIP 一個月
manual
WunXYun>试卷(2015/03/25)

預官&軍人◆國文題庫 下載題庫

2012 - 國軍志願役專業預備軍(士)官班第3梯次 國文#20059 

选择:40题,非选:0题
立即測驗 
我要補題 回報試卷錯誤 試卷下載
item11.
《禮記‧學記》:「學,然後知不足;教,然後知□。」空格應填入:
(A) 困
(B) 窮
(C) 達
(D) 勞
編輯私有筆記
ans:A
難度:適中
note:nonote,add
1F
Jin Tang Ye primary 21st (2015/04/02 11:35):
學習之後,才知道自己的缺點;教學以後,才知道自己的知識貧乏。
 

item22.
《左傳‧秦晉殽之戰》:「不以一 『 眚 』 掩大德」,「眚」意指:
(A) 疾病
(B) 生存
(C) 過失
(D) 小惠
編輯私有筆記
ans:C
難度:簡單
note:nonote,add
1F
Jin Tang Ye primary 21st (2015/04/02 11:46):
ㄕㄥˇ

(罪)(遮過你們)大德。


item33.
王安石〈泊船瓜州〉一詩:「京口瓜州一水間,鍾山只隔數重山。春風又□江南岸,明月何時照我還?」空格應填入:
(A) 向
(B) 過
(C) 離
(D) 綠
編輯私有筆記
ans:D
難度:簡單
note:nonote,add
1F
Jin Tang Ye primary 21st (2015/04/02 12:00):

吹綠,動詞。

春風又將吹綠整個江南河岸邊item44.
蘇洵〈六國〉:「以地事秦,猶抱薪救火,薪不盡,火不滅。」「抱薪救火」比喻:
(A) 辛勤工作
(B) 居功厥偉
(C) 薪盡火傳
(D) 欲除其害,反助其勢
編輯私有筆記
ans:D
難度:非常簡單
note:nonote,add

item55.
「況陽春召我以烟景,大塊假我以文章。」語出何文?
(A) 蘇軾〈超然臺記〉
(B) 王勃〈滕王閣序〉
(C) 王羲之〈蘭亭集序〉
(D) 李白〈春夜宴桃李園序〉
編輯私有筆記
ans:D
難度:適中
note:nonote,add
1F
Glimmer University 11st (2015/04/14 00:36):
李白,〈春夜宴桃李園序〉
夫天地者,萬物之逆旅。光陰者,百代之過客。{而浮生若夢,為歡幾何?}古人秉燭夜游,良有以也。況陽春召我以煙景,大塊假我以文章。會桃李之芳園,序天倫之樂事。群季俊秀,皆為惠連;吾人詠歌,獨慚康樂。幽賞未已,高談轉清。開瓊筵以坐花,飛羽觴而醉月。不有佳作,何伸雅懷?如詩不成,罰依金谷酒數。

語譯:
天地好像是萬物的旅館,光陰如同百代的過客。而虛浮短促的人生就像做夢一般,真正歡樂的日子能能有多少?古人拿著點亮的蠟燭在夜裡遊玩,的確是很有道理的啊!何況溫暖的春天,用迷濛煙霧般美好的景色召喚我們,大自然把錦繡般美麗的風光供給我們。我們聚會在桃李爭妍的花園哩,父子兄弟同歡同飲,享受著天倫樂趣。諸弟都有謝惠運般傑出的才華,而我賦的詩卻自愧不如謝康樂。幽閒地賞玩景色還沒有停止,高談闊論已轉入了清雅。大家同坐在花叢間,擺設著珍美的筵席,不停地傳杯弄盞,一起醉臥在月色下。此情此景若沒有好詩,哪能表達自己高雅的情懷呢?假如有人作詩不成,就根據金谷園的前例罰酒三杯。

item66.
《論語‧季氏》:「君子有三戒:少之時,血氣未定,戒之在色;及其壯也,血氣方剛,戒之在鬥;及其老也,血氣既衰,戒之在得。」「得」為何意?
(A) 貪婪
(B) 成功
(C) 收穫
(D) 驕傲
編輯私有筆記
ans:A
難度:適中
note:nonote,add
1F
Jin Tang Ye primary 21st (2015/04/02 12:06):
君子三戒  貪戀好色、逞強好鬥,貪得無厭。item77.
魯迅〈祝福〉小說中敘述幫傭婦女祥林嫂瀕臨發瘋時的意象,何者正確?
(A) 兩頰上已經消失了血色,眼角上帶些淚痕
(B) 打皺的臉笑起來,使她蹙縮得像一個核桃
(C) 只有眼珠間或一輪,還可以表示是一個活物
(D) 她一路只是嚎、罵,抬到賀家墺,喉嚨已經啞了
編輯私有筆記
ans:C
難度:困難
note:nonote,add
1F
Jin Tang Ye primary 21st (2015/04/02 12:18):
 觀眼 知人心                    

item88.
〈臺灣通史序〉:「夫史者,民族之精神,而人群之龜鑑也。代之□□,俗之□□,政之 □□,物之 □□,均於是乎在。」空格依序為:
(A) 盛衰,文野,得失,盈虛
(B) 盈虛,得失,文野,盛衰
(C) 文野,得失,盛衰,盈虛
(D) 得失,盛衰,文野,盈虛
編輯私有筆記
ans:A
難度:適中
note:nonote,add
1F
章良 Senior 21st (2015/04/01 13:29):
歷史,是民族的精神,是人群的借鏡所在。時代的興盛或衰微,風俗的文明或野蠻,政治的成功或失敗,文物的豐盈或匱乏,都一一反映在歷史上。

item99.
我國山水詩肇始於何人?
(A) 陶侃
(B) 陶淵明
(C) 謝靈運
(D) 謝安
編輯私有筆記
ans:C
難度:適中
note:nonote,add
1F
starscindy Junior 22st (2015/04/23 16:12):
謝靈運 南北朝著名詩人,主要成就在於山水詩。由謝靈運始,山水詩乃成中國文學的一大流派。

item1010.
下列何者不是唐五代詞人?
(A) 李煜
(B) 晏殊
(C) 韋莊
(D) 溫庭筠
編輯私有筆記
ans:B
難度:適中
note:nonote,add
1F
蘇暖暖 Senior 32st (2015/04/04 08:35):
晏殊 :北宋前期婉約派詞人
2F
葉香君 Senior 32st (2015/06/23 14:04):
不爽(台)的鼴鼠

item1111.
「昨夜星辰昨夜風,畫樓西畔桂堂東。身無彩鳳雙飛翼,心有靈犀一點通。」( 〈無題〉 )屬於何人詩句?
(A) 白居易
(B) 李商隱
(C) 楊萬里
(D) 柳宗元
編輯私有筆記
ans:B
難度:適中
note:nonote,add
1F
匡芷萱 Senior 21st (2015/07/03 16:08):
這是晚唐李商隱一首有名的「無題」詩: 昨夜星辰昨夜風,畫樓西畔桂堂東; 身無彩鳳雙飛翼,心有靈犀一點通。 隔坐送鉤春酒暖,分曹射覆蠟燈紅; 嗟余聽鼓應官去,走馬蘭臺類轉蓬。 這首詩中的兩句話「身無彩鳳雙飛翼,心有靈犀一點通」也很有意思。所謂的彩鳳雙飛,應該是來自於漢朝劉向《列仙傳》中所說的一個故事。 故事說,春秋時代的秦穆公幫女兒弄玉找對象,最後找到了音樂家蕭史,「蕭史者,秦穆公時人,善吹蕭,能致孔雀、白鵠。穆公有女字弄玉,好之。公以妻焉,遂教弄玉作鳳鳴,居數十年,吹似鳳聲,鳳皇來止其屋。為作鳳臺,夫婦止其上,數年,皆隨鳳飛去。」 換句話說,蕭史與弄玉在秦穆公的安排與祝福之下,彩鳳雙飛,最後成為神仙伴侶。 「身無彩鳳雙飛翼,心有靈犀一點通」的意思從這裡來解讀,就很清楚了。李商隱與王晏媄的婚姻,是不被外在的政治人物所祝福的。如果把他倆的際遇,與蕭史弄玉做對比,確實是「身無彩鳳雙飛翼」,令人黯然感傷。
2F
Macoto primary 41st (2015/07/03 21:01):
原來是這樣典故
3F
E7519 Junior 32st (2015/09/10 15:03):
李商隱有很多詩的詩名取名「無題」,見無題,沒頭緒就猜李商隱,矇中率很大

item1212.
下列何者不是建安風骨的文學特徵?
(A) 悲哀蒼涼
(B) 慷慨多氣
(C) 仙隱玄虛
(D) 剛健有力
編輯私有筆記
ans:C
難度:適中
note:nonote,add
1F
Jin Tang Ye primary 21st (2015/04/02 12:30):
剛健清新的語言,慷慨悲涼的格調,爽朗勁壯的形象,反映瘡痍滿目的戰亂景象,高歌統一祖國的理想,張揚個性解放和反抗精神,這就是建安風骨的內涵。
2F
南霸天 University 31st (2015/10/23 09:17):

建安風骨又稱建安風力漢魏風骨魏晉風骨,指中國建安時代(196年-220年)作品(即建安文學)中慷慨悲涼、剛健明朗的風格。

漢朝建安年間,三曹建安七子等詩人繼承《詩經》及東漢樂府優秀的現實主義創作傳統, 一方面在詩篇中真實地描寫漢朝末年的大動亂、大分裂, 表現對民生疾苦的關切;同時又在詩歌中抒發一己欲在天下建立偉業的雄心壯志。

建安文學具現實性,反映漢末社會動亂的實況,作品內容充實,表現慷慨悲涼的特色;建安文學亦具抒情性,表達作者個人理想,及其拯物濟世的抱負,言辭懇切,有剛健明朗的特色,後人稱之為「建安風骨」。其詩歌,大多情感基調慷慨悲涼,語言簡練剛健,自然明白而流暢,成為後世詩歌推崇的榜樣。

建安文學文壇巨匠「三曹」(曹操曹丕曹植)、「七子」(孔融、陳琳、王粲、徐幹、阮瑀、應瑒、劉楨)繼承了漢樂府民歌的現實主義傳統,普遍採用五言形式,以風骨遒勁而著稱,並具有慷慨悲涼的陽剛之氣,形成了文學史上「建安風骨」的獨特風格,被後人尊為典範。

「風骨」是中國文學批評史上的一個重要的概念,自南朝至唐,它一直是文學品評的主要標準。《文心‧風骨》:「《詩》總六義,風冠其首,斯乃化感之本源,志氣之符契也。是以怊悵述情,必始乎風;沈吟鋪辭,莫先於骨。故辭之待骨,如體之樹骸;情之含風,猶形之包氣。」 又如初唐陳子昂反對六朝華靡虛弱的文風,提倡追求漢魏風骨。


item1313.
作為「五四」時期產生的文學高峰,何人所著的《阿Q正傳》當之無愧?
(A) 茅盾
(B) 許地山
(C) 胡適
(D) 魯迅
編輯私有筆記
ans:D
難度:簡單
note:nonote,add

item1414.
清代長篇小說中敘述民族英雄故事者為何?
(A) 《老殘遊記》
(B) 《平山冷燕》
(C) 《儒林外史》
(D) 《說岳全傳》
編輯私有筆記
ans:D
難度:適中
note:nonote,add
1F
蕭宏德 University 42st (2015/04/12 18:58):
《說岳全傳》描寫了宋代金朝名將岳飛率領宋軍抗擊北方金人南下入侵的英勇事跡,由清代的作家錢彩金豐在各類「岳傳」的基礎上增訂而成。後世一般將錢彩列為「編次」者,金豐列為「增訂」者。
2F
南霸天 University 31st (2015/11/13 09:12):
平山冷燕》為中國古典名著,長篇小說,主要描寫「先朝」隆盛時,才子才女(平如衡、山黛、冷絳雪、燕白頷)才華出眾,深得皇帝賞識,最後雙雙成親的故事。

item1515.
下列配對,何者有誤?
(A) 吳敬梓《西遊記》
(B) 羅貫中《三國演義》
(C) 陳壽《三國志》
(D) 曹雪芹《紅樓夢》
編輯私有筆記
ans:A
難度:簡單
note:nonote,add
1F
WunXYun Junior 11st (2015/03/28 02:12):
吳敬梓《儒林外史》
2F
sv2 Junior 31st (2015/04/03 18:15):
吳承恩 (西遊記)

item1616.
下列何篇為柳宗元之遊記散文?
(A) 〈蘭亭集序〉
(B) 〈醉翁亭記〉
(C) 〈與宋元思書〉
(D) 〈始得西山宴遊記〉
編輯私有筆記
ans:D
難度:適中
note:nonote,add
1F
typemoon3 University 21st (2015/10/30 17:19):
與宋元思書 / 南朝 吳均

item1717.
有關西式信封,受信人的地址應寫於橫封的:
(A) 左上角,自左向右
(B) 右下角,自右向左
(C) 中央,自左向右
(D) 背面,自左向右
編輯私有筆記
ans:C
難度:適中
note:nonote,add
1F
Jin Tang Ye primary 21st (2015/04/02 12:29):
%2525222.jpg%252522.jpg

item1818.
「媲美陶朱」,適用何類賀詞?
(A) 商店開業
(B) 新居落成
(C) 名勝古蹟
(D) 祝壽通用
編輯私有筆記
ans:A
難度:簡單
note:nonote,add
1F
Jie Yu Liao primary 22st (2015/06/24 22:14):
"陶朱媲美"是一句常用賀詞,運用在商店開業時 的祝賀詞。

春秋時期越國的范蠡傳說他足智多謀,在齊國經營農業和商業,發了大財。他三次發財,三次都把所得錢財分散給窮朋友和疏遠的親戚,把「金錢」二字看得很淡薄。最後他積了一筆大財在 陶邑定居,自號「陶朱公」;又有說他為改換名姓,想到自己是逃 出來的,故改姓「陶」(逃),自己曾任高官常穿紅袍,故名「朱 」,位在公爵而稱「陶朱公」。范蠡能發家致富又能散財,在人們 心目中是位難得的偶像,故此被奉為文財神。

"陶朱媲美"也就是祝賀開店的人能生意興隆,財源廣進,猶如陶朱公一樣。    來源:yahoo知識+

item1919.
祝賀友人遷居,下列題辭何者適用?
(A) 星輝南極
(B) 山環水繞
(C) 綿綿瓜瓞
(D) 霞煥椿庭
編輯私有筆記
ans:B
難度:適中
note:nonote,add
1F
匡芷萱 Senior 21st (2015/06/19 21:42):
霞煥椿庭用於祝壽。

item2020.
學校若要舉辦校外教學,該發何種公文給故宮博物院?
(A) 報告
(B) 書函
(C) 通知
(D) 公告
編輯私有筆記
ans:B
難度:簡單
note:nonote,add
2F
小許 University 12st (2015/12/24 10:36):
答案有誤吧~應該是函才對
3F
成功魚(I can do it) Senior 22st (2016/09/23 00:36):

「書函」:於公務未決階段需要磋商、徵詢意見或通報時使用。


「函」為各機關處理公務有下列之一時使用:

 (一)上級機關對所屬下級機關有所指示、交辦、批復時。

 (二)下級機關對上級機關有所請求或報告時。

 (三)同級機關或不相隸屬機關間行文時。

 (四)民眾與機關間之申請或答復時。沒有函,就只能選書函,雖然我第一直覺答案也是「函」

4F
pall0916 University 22st (2016/10/08 15:51):

函為正式公文,簽署用 機關首長章戳。

書函用於一般事務性業務,簽署用 機關條戳。

一、涉及政策性、規範性、公權力行使、公眾權益、行政處分者,對外行文時就應用具正式性公文的「函」;但在正式發「函」之前的磋商、徵詢意見等幕僚作業時,則可用「書函」處理。
二、未涉及上述事項者,可以「書函」行文例如處理一般事務性公務,或手冊所寫的答復簡單案情、寄送普通文件、書刊,或為一般聯繫、查詢等。書函的行文對象主要是平行、下級機關或民眾。

 

如何區分「函」與「書函」(或使用時機)?
說明:
()、相同處:結構均有主旨、說明、辦法等。

()、相異處:

1、使用「函」的4種情況;(文書處理手冊15(1)4

(1)、上級機關對所屬下級機關有所指示、交辦、批復時。

(2)、下級機關對上級機關有所請求或報告時。

(3)、同級機關或不相隸屬機關間行文時。

(4)、民眾與機關間之申請或答復時。

2、使用「書函」的2種情況:(文書處理手冊15(1)6

(1)、於公務案件尚未決定階段需要磋商、徵詢意見或通報時使用。
(2)、替代以往之便函、簡便行文表,其適用範圍較函為廣泛,舉發答復簡單案情,

寄送普通文件,或為一般聯繫、查詢等事項行文時均可使用,其性質不如函之正式性。
3、「函」之文末應使用首長職銜簽署,且首長職銜之後僅可書「姓」,名字則以「○○」

表示。「令」、「公告」與「函」相同。
4、「書函」之文末則書寫機關全銜(本校全名)。

補充~

貳、公文製作。十五、公文程式之類別說明如下:
() 公文分為「令」、「呈」、「咨」、「函」、「公告」、「其他公文」6種:

1、令:公布法律、發布法規命令、解釋性規定與裁量基準之行政規則及人事命令時使用。
2、呈:對總統有所呈請或報告時使用。
3、咨:總統與立法院、監察院公文往復時使用。
4、函:各機關處理公務有下列情形之一時使用:
()上級機關對所屬下級機關有所指示、交辦、批復時。

()下級機關對上級機關有所請求或報告時。

()同級機關或不相隸屬機關間行文時。

()民眾與機關間之申請或答復時。

5、公告:各機關就主管業務或依據法令規定,向公眾或特定之對象宣布周知時使用。
6、其他公文:其他因辦理公務需要之文書。()箋函或便箋:以個人或單位名義於洽商或回復公務時使用

 

簽:其作用,是幕僚處理公務表達意見,以供上級瞭解案情,並作抉擇

  之依據

  1.機關內部單位簽辦案件的公文,依自訂分層授權的規定核決,

   簽末不必叙明某某長官

  2.具有幕僚性質的機關首長對直屬上級機關首長的簽,文未用

    〔右某某長〕

 

手諭〔條諭〕:〔一〕屬簡便公文,為機關〔社團〕首長所使用〔二〕關於人事方面,交人事單位辦理,業務方面,交業務單位辦理

 


item2121.
有關書信用語,何者正確?
(A) 稱人兄弟為「賢喬梓」
(B) 對世交晚輩稱「世兄」
(C) 自稱已歿之祖父母為「家祖考」或「家祖妣」
(D) 兄姐長輩,對人自稱時上加「舍」;弟妹晚輩,則用「家」
編輯私有筆記
ans:B
難度:適中
note:nonote,add
1F
黃稘家 Senior 31st (2015/06/23 22:05):
凡尊輩已歿,「家」字應改為「先」字。自稱已歿之祖父母,為「先祖父母」或「先祖考」、「先祖妣」。稱已歿父母,父為「先父」、「先君」、「先嚴」、「先考」;母為「先母」、「先慈」、「先妣」。

參考資料

item2222.
寫信給高中老師,文末「請安語」宜用下列何者?
(A) 敬請 金安
(B) 敬請 教安
(C) 祇請 政安
(D) 即請 大安
編輯私有筆記
ans:B
難度:簡單
note:nonote,add

item2323.
下列輓聯,何者適用於軍界?
(A) 泰山其頹 吾道已窮
(B) 深藏若虛 王孫善賈
(C) 人生如大夢 天地本無情
(D) 懋積著一代 英名照千秋
編輯私有筆記
ans:D
難度:簡單
note:nonote,add

item2424.
下列公司行號命名典故何者正確?
(A)「若水堂」,取《孟子》:「上善若水」之義
(B)「里仁書局」,取《老子》:「里仁為美」之義
(C)「居仁堂」,取《莊子》:「居仁由義,大人之事備矣」之義
(D)「春水堂」,取杜甫〈客至〉:「舍南舍北皆春水,但見群鷗日日來」之義
編輯私有筆記
ans:D
難度:適中
note:nonote,add
1F
genlan Senior 11st (2015/05/24 18:42):
(A)老子道德經白話解 (第八章 上善若水)
上善若水。
水善利萬物而不爭,處衆人之所惡,故幾於道。
居善地,心善淵,與善仁,言善信,政善治,事善能,動善時。
夫唯不爭,故無尤。

(B)子曰:「里仁為美。擇不處仁,焉得知

(C)王子墊問曰:「士何事?」孟子曰:「尚志。」曰:「何謂『尚志?』」曰:「仁義而已矣。殺一無罪,非仁也;非其有而取之,非義也。居惡在?仁是也;路惡在?義是也。居仁由義,大人之事備矣。」

 王子墊問孟子說:「士做什麼事?」孟子說:「高尚自己的志向。」王子墊說:「什麼是高尚志向?」孟子說:「存心於仁義就是了。殺一個沒有罪的人,就不是仁;不是自己的東西而取了來,就不是義。立身之處何在,仁就是。行事之道何在?義就是。立身於仁,行事在義,做一個大人的事就完備了。」

item2525.
下列何者不是兵器?
(A) 戟楯
(B) 矛櫓
(C) 矢弩
(D) 丘牛
編輯私有筆記
ans:D
難度:簡單
note:nonote,add
1F
yabee primary 21st (2015/04/05 08:24):
丘牛:大牛


2F
Wendy Senior 12st (2015/04/10 13:23):
戟楯蔽橹

泛指各種攻防兵器。戟:將戈和矛合在壹起的壹種古兵器;楯同盾;蔽橹:用作屏蔽的大盾牌。

百姓之費,十去其七;公家之費,破車罷馬,甲胄矢弩,戟楯蔽橹,丘牛大車,十去其六。——《孫子兵法》作戰篇
http: //www.dongyaboke.com/library2000shtml30055103247575.html

item2626.
《孫子兵法‧火攻篇》所述戰略中的「火積」其義為何?
(A) 燒其儲備
(B) 燒其軍隊
(C) 燒其營寨
(D) 燒其通道
編輯私有筆記
ans:A
難度:簡單
note:nonote,add
1F
May Senior 31st (2015/06/04 23:43):

凡火攻有五:一曰火人,二曰火積,三曰火輜,四曰火庫,五曰火隊。

火攻共有五種:一是用火焚燒敵軍的人馬,二是焚燒敵軍的糧草蓄積,三是焚燒敵軍的輜重(裝備,車輛補給),四是焚燒敵軍的倉庫,五是焚燒敵軍的運輸設施。


item2727.
《孫子兵法‧行軍篇》所謂「必勝之軍」為何?
(A) 好下而惡高
(B) 養生而處實
(C) 貴陰而賤陽
(D) 軍有百疾
編輯私有筆記
ans:B
難度:適中
note:nonote,add
1F
m, Junior 21st (2015/04/30 13:41):

...凡軍好高而惡下,貴陽而賤陰,養生而處實,軍無百疾,是謂必勝。......

駐軍喜歡乾燥的高地,避開潮濕的窪地;重視向陽之處,避開陰暗之地;靠近水草地區,軍需供應充足,將士百病不生,這樣就有了勝利的保證。


《孫子兵法》第九篇 行軍


item2828.
有關「死地」,下列何者正確?
(A) 死地則謀
(B) 有所往者
(C) 吾將示之以不活
(D) 疾戰則亡,不疾戰則存
編輯私有筆記
ans:C
難度:適中
note:nonote,add
1F
Jin Tang Ye primary 21st (2015/04/02 12:35):
C 吾將示之以不活 

到了死地,就要顯示死戰的決心。

item2929.
《 孫子兵法‧軍爭篇 》:「故□□多金鼓,□□多旌旗,所以變民之耳目也。」空格應填入:
(A) 晝戰,夜戰
(B) 朝戰,午戰
(C) 夜戰,晝戰
(D) 午戰,夜戰
編輯私有筆記
ans:C
難度:適中
note:nonote,add

item3030.
《孫子兵法‧行軍篇》:「諄諄翕翕,徐與人言者,失眾也」,其中「諄諄」該作何解?
(A) 緩語
(B) 急語
(C) 怒語
(D) 誑語
編輯私有筆記
ans:A
難度:適中
note:nonote,add
1F
Howard Lin Senior 22st (2015/05/05 23:06):
杖而立者,飢也;汲而先飲者,渴也;見利而不進者,勞也;鳥集者,虛也;夜呼者,恐也;軍擾者,將不重也;旌旗動者,亂也;吏怒者,倦也;殺馬肉食者,軍無糧也;懸缸不返其舍者,窮寇也;諄諄翕翕,徐與人言者,失眾也;數賞者,窘也;數罰者,困也;先暴而後畏其眾者,不精之至也;來委謝者,欲休息也。兵怒而相迎,久而不合,又不相去,必謹察之。
抵兵倚著兵器而站立的,是飢餓的表現;供水兵打水自己先飲的,是乾渴的表現;敵人見利而不進兵爭奪的,是疲勞的表現;敵人營寨上聚集鳥雀的,下面是空營;敵人夜間驚叫的,是恐慌的表現;敵營驚擾紛亂的,是敵將沒有威嚴的表現;旌旗搖動不整齊的,是敵人隊伍已經混亂。敵人軍官易怒的,是全軍疲倦的表現;用糧食餵馬,殺馬吃肉,收拾起汲水器具,部隊不返營房的,是要拚死的窮寇;低聲下氣同部下講話的,是敵將失去人心;不斷犒賞士卒的,是敵軍沒有辦法;不斷懲罰部屬的,是敵人處境困難;先粗暴然後又害怕部下的,是最不精明的將領;派來使者送禮言好的,是敵人想休兵息戰;敵人逞怒同我對陣,但久不交鋒又不撤退的,必須謹慎地觀察他的企圖
2F
Howard Lin Senior 22st (2015/05/05 23:07):
徐===>緩

item3131.
《 孫子兵法‧九地篇 》 提及「善用兵者,譬如率然。率然者,常山之蛇也。」其戰術特色為何?
(A) 前呼後應
(B) 陳兵縱橫
(C) 飽能饑之
(D) 合軍聚眾
編輯私有筆記
ans:A
難度:適中
note:nonote,add
1F
章良 Senior 21st (2015/04/01 13:48):
指用兵出色的將領應該能將軍隊訓練得像率然一樣,當頭部受到襲擊時,尾部會立刻前驅救應;尾部受到攻擊,頭部亦立即回頭救應;如果身體中段受擊,則頭尾兩端均會前往救應。這種陣法與另一種陣式概念「掎角」頗為相似,重視軍隊隊伍之間的互相策應及聯繫。

item3232.
《孫子兵法‧九變篇》提及五種地形,「圍地」所指之義及其戰術為何?
(A) 受包圍之地,巧設奇謀
(B) 難生存之地,不可久留
(C) 沼澤之地,切勿駐紮
(D) 無退路之地,非戰不可
編輯私有筆記
ans:A
難度:適中
note:nonote,add

item3333.
《 孫子兵法‧軍爭篇 》:「是故軍無輜重則亡,無糧食則亡,無委積則亡。」「輜重」與「委積」各指何意?
(A) 兵員裝載車,積存的錢財
(B) 物資裝載車,儲備的糧秣
(C) 士卒之乘車,廢棄的糧食
(D) 糧草裝載車,儲備的兵器
編輯私有筆記
ans:B
難度:適中
note:nonote,add
1F
connie Junior 21st (2016/08/13 11:12):
輜,音ㄗˉ。古代一種前後都有帷幔的車。「輜,衣車也。」清.段玉裁.注:「衣車,謂有衣蔽之車也。

item3434.
《 孫子兵法‧虛實篇 》:「故兵無常□,水無常□,能因敵變化而取勝者,謂之□。」空格依序應填入:
(A) 形,音,義
(B) 天,地,人
(C) 勢,形,神
(D) 精,氣,神
編輯私有筆記
ans:C
難度:簡單
note:nonote,add

item3535.
《孫子兵法‧謀攻篇》:「故上兵伐謀,其次伐交,其次伐兵,其下攻城。」下列何者正確?
(A) 最上策是武力攻擊
(B) 最下策是智謀伐敵
(C) 最上策是交結鄰國
(D) 最下策是攻破城池
編輯私有筆記
ans:D
難度:簡單
note:nonote,add
1F
口口口璿 Senior 12st (2015/07/22 20:42):
故上兵伐謀,其次伐交,其次伐兵,其下攻城。攻城之法,為不得已;
修櫓轒轀,具器械,三月而後成,距闉,又三月而後已;將不勝其忿,而蟻附之,殺士卒三分之一,而城不拔者,此攻之災也。

 用兵的最上等策略,是用計謀去挫折對方,使對方屈服。其次是在外交上擊敗對方(如離間其同盟,使之孤立)。再其次是直接與敵交戰。最下策就是攻城,非到不得已時才採取──
製造大盾、攻城車,準備各種器械,須要三個月才能完成;修築攻城用的土山堡壘,又須要三個月時間;指揮官焦急忿怒,貿然下令攻城,士卒像螞蟻一樣爬牆攻去,傷亡達三分之一,而城池又攻不下來,這是攻城所造成的最大災難。


參考資料

參考資料

item3636.
下列敘述何者有誤?
(A) 避其銳氣,擊其惰歸,此治氣者
(B) 以佚待勞,以飽待飢,此治力者
(C) 以治待亂,以靜待譁,此治心者
(D) 必邀正正之旗,必擊堂堂之陣,此治變者
編輯私有筆記
ans:D
難度:適中
note:nonote,add
1F
范圈 Senior 22st (2015/06/15 11:12):

故三軍可奪氣,將軍可奪心。

是故朝氣銳,晝氣惰,暮氣歸。

故善兵者,避其銳氣,擊其惰歸,此治氣者也。

以治待亂,以靜待嘩,此治心者也。

以近待遠,以佚待勞,以飽待飢,此治力者也。

無邀正正之旗,無擊堂堂之陣,此治變者也。

不要輕易迎擊旗幟整齊、部署周密的敵軍,
不要進攻實力雄厚、陣容嚴整的敵軍,這是掌握機動應變的方法。


item3737.
下列所述何謂「勝兵」?
(A) 成功出於眾者,後知也
(B) 有智名,有勇功,其戰勝必忒
(C) 勝兵若以銖稱鎰,敗兵若以鎰稱銖
(D) 勝兵先勝而後求戰,敗兵先戰而後求勝
編輯私有筆記
ans:D
難度:適中
note:nonote,add
1F
WunXYun Junior 11st (2015/03/28 02:31):
勝兵若以鎰稱銖,敗兵若以銖稱鎰

item3838.
《孫子兵法》多篇論述「不可不察」之道,下列篇名何者有誤?
(A) 〈虛實篇〉:「覆軍殺將,必以五危,不可不察也。」
(B) 〈地形篇〉:「凡此六者,地之道也,將之至任,不可不察也。」
(C) 〈九地篇〉:「九地之變,屈伸之利,人情之理,不可不察也。」
(D) 〈始計篇〉:「兵者,國之大事,死生之地,存亡之道,不可不察也。」
編輯私有筆記
ans:A
難度:適中
note:nonote,add
1F
Sally Senior 32st (2015/06/09 13:04):

<九變篇>:「覆軍殺將,必以五危,不可不察也。」

軍隊覆沒,將領犧牲,必定是因為這五種危害,因此一定要認識到這五種危害的嚴重性.

2F
Macoto primary 41st (2015/07/03 21:14):
久便的內容真的多~~

item3939.
下列敘述何者正確?
(A) 夫戰勝攻取,而不修其功者凶,命曰縻軍
(B) 善用兵者,役不再籍,取用於敵,因糧於國
(C) 三軍既惑且疑,則諸侯之難至矣,是謂勝敵而益強
(D) 為兵之事,在於順詳敵之意,並敵一向,千里殺將,此謂巧能成事者
編輯私有筆記
ans:D
難度:適中
note:nonote,add
1F
Jie Yu Liao primary 22st (2015/06/25 20:17):
A)夫戰勝攻取,而不修其功者凶,命曰“費留"
B)善用兵者,役不再籍,糧不三載;取用於國,因糧於敵
C)三军既惑且疑,三軍既惑且疑, 則諸侯之難至矣,是謂亂軍引勝

item4040.
下列何者非《孫子兵法‧作戰篇》要義?
(A) 知兵之將,乃民之司命
(B) 兵聞巧久,未睹拙之速也
(C) 務食於敵,食敵一鍾,當吾二十鍾
(D) 不盡知用兵之害者,則不能盡知用兵之利也
編輯私有筆記
ans:B
難度:困難
note:nonote,add
1F
南霸天 University 31st (2015/11/15 11:42):
B應為"故兵聞拙速,未覩巧之久":所以,在實際作戰中,只聽說將領雖缺少高招但以速度勝,卻沒有見過指揮高明卻於久戰致勝的。