Chih Hui>试卷(2013/05/15)

高普考/三四等/高員級◆國文題庫 下載題庫

102 年 - 身障人員考三等/國文(作文、公文與測驗)#10048 

选择:10题,非选:0题
立即測驗 
我要補題 回報試卷錯誤
1.「久為簪組累,幸此南夷謫。閒依農圃鄰,偶似山林客。」(柳宗元〈溪居〉) 詩中的「簪組」借指:
(A)家庭
(B)公務
(C)牢獄
(D)農事

2.「孟之反不伐,奔而殿,將入門,策其馬,曰:『非敢後也,馬不進也。』」(《論 語.雍也》) 對孟之反的作為,下列敘述何者最接近?
(A)不喜歡誇耀自己的功勞
(B)上場打仗,一戰敗便逃跑
(C)打敗仗仍不知反省而多所爭辯
(D)居功不落人後,功勞全攬在己身

3.孟子謂高子曰:「山徑之蹊間,介然用之而成路,為間不用,則茅塞之矣。今茅 塞子之心矣。」(《孟子.盡心下》) 下列何者最接近孟子教導高子的為學態度:
(A)學貴虛心,不恥下問方能通曉
(B)學貴通達,學養兼備方能貫通
(C)學貴漸進,由淺入深方能完善
(D)學貴有恆,努力不懈方能有成

4.《呂氏春秋.孝行覽》:「舟而不游,道而不徑,能全支體以守宗廟,可謂孝矣。」 其中「道而不徑」意指:
(A)走路不要走太快,以免跌倒
(B)走路應該走大道,以免危險
(C)求道不要太急切,以免徒勞無功
(D)求道不要入仄徑,以免走火入魔

5.下列選項中之諸詩句,何者給讀者「滄海桑田,物是人非」之感?
(A)唯有相思似春色,江南江北送君歸(王維〈送沈子福歸江東〉)
(B)山城過雨百花盡,榕葉滿庭鶯亂啼(柳宗元〈柳州二月榕葉落盡偶題〉)
(C)舊時王謝堂前燕,飛入尋常百姓家(劉禹錫〈烏衣巷〉)
(D)山光物態弄春暉,莫為輕陰便擬歸(張旭〈山行留客〉)

6.「八月蝴蝶來,雙飛西園草。感此傷妾心,坐愁紅顏老。」(李白〈長干行〉) 詩中以蝴蝶雙飛對比思婦之孤獨,此種情境對照的表現與下列何者最接近?
(A)落花人獨立,微雨燕雙飛(晏幾道〈臨江仙〉)
(B)春蠶到死絲方盡,蠟炬成灰淚始乾(李商隱〈無題〉)
(C)身無彩鳳雙飛翼,心有靈犀一點通(李商隱〈無題〉)
(D)問君能有幾多愁,恰似一江春水向東流(李煜〈虞美人〉)

7.「剪不斷,理還亂,是離愁?別是一般滋味在心頭。」(李煜〈相見歡〉)作者 所描繪的心情和下列何者最相似?
(A)殘月出門時,美人和淚辭
(B)離恨恰如春草,更行更遠還生
(C)秦樓月,年年柳色,灞陵傷別
(D)水調數聲持酒聽,午醉醒來愁未醒

8.「我是森林中的一株樹,小溪中的一滴水,原野中的一棵草,田園中的一根苗, 天地間的一個生物,我融溶在整體中,安用名號分別為?」(陳冠學《田園之秋》) 本文意境與下列何者最貼近?
(A)心凝形釋,與萬化冥合
(B)不以物喜,不以己悲
(C)醉翁之意不在酒,在乎山水之間
(D)風無雌雄之異,而人有遇不遇之變

9.
「我慢慢地取出長鏡頭照相機,伸進密生的草叢,雙手像蛇一樣,無聲的滑行前進。
最後,讓鏡頭露出草叢,……這一次,我終於成功了。沒有一隻濱鷸發現草叢裏的撥
動。牠們繼續瀕臨淺灘憩息,我離牠們兩公尺不到,……這時,我只希望,我們的距
離──我和所有野鳥的距離,永遠是這樣的接近。……一如其他水鳥,濱鷸是沒有國
界的,南來北返只遵循自然演變的原則,祖先的天空也是牠們的天空,沒有無盡的慾
望,沒有因慾望而起的激烈爭執,活著只是為了覓食、遷徙與繁殖下一代。牠們從來
沒有時間爭執。」(劉克襄《隨鳥走天涯.濱鷸》)

【題組】下列選項何者最接近作者的心情?
(A)任憑弱水三千,我只取一瓢飲(《紅樓夢》)
(B)萬物靜觀皆自得,四時佳興與人同(程顥〈秋日偶成〉)
(C)天長地久有時盡,此恨綿綿無絕期(白居易〈長恨歌〉)
(D)兩情若是久長時,又豈在,朝朝暮暮(秦觀〈鵲橋仙〉)

10.【題組】下列選項何者最符合作者對濱鷸特性的觀察?
(A)與人親近
(B)循規蹈矩
(C)故步自封
(D)安時處順