阿摩線上測驗 | 讀書會 | 討論區 | 教師版 | MORE團購 零元獲得阿摩VIP 一個月
manual
無暱稱>试卷(2013/11/15)

高考◆语文◆湖南省題庫 下載題庫

2013 - 2013年湖南高考真题(语文)#12850 

选择:10题,非选:0题
立即測驗 
我要補題 回報試卷錯誤 試卷下載
item11.
1.下列词语中加点的字,读音全都正确的一组是
(A).惬意qiè 静谧bì 伊甸园diàn 惊鸿一瞥piě
(B).乘势chng 戏谑xuè 可塑性suò 跬步千里kuǐ
(C).佳肴yáo 苋菜xiàn 瞭望哨liào 独辟蹊径xī
(D).篆刻zhuàn 黝黑yǒu 口头禅chán 力能扛鼎káng
編輯私有筆記
ans:C
難度:適中
note:nonote,add

item22.
2.下列词语中,没有错别字的一组是
(A).扮靓 商贾 关怀倍至 余音绕梁
(B).辐员 魁梧 天花乱坠 彪炳千秋
(C).联袂 眈误 沧海一粟 插科打诨
(D).寒暄 遴选 克勤克俭 针锋相对
編輯私有筆記
ans:D
難度:適中
note:nonote,add

item33.
3.下列各句中,有语病的一句是
(A).人生苦乐并非纯粹由物质条件决定,百万富翁很可能不如身无分文的流浪汉生活得幸福,原因就在于感受生活的乐趣还需要艺术的眼光与悠闲的心境。
(B).文化具有多向性与多面性:既有物质性,也有精神性;既是固态的,也是动态的;既有过去时,也有现代时、将来时;既要传承它,更要创新和发展它。
(C).准确预报天气是一个难题,因为天气不仅受各种气团的影响,还受地形、水域状况等因素的影响,任何一个因素的改变都可能引起意想不到的天气变化。
(D).要彻底根治“中国式过马路”的陋习,仅仅寄希望于运动式的治理并不现实,倡导交通文明,增强法律意识,完善道路设施,才是解决问题的根本途径。
編輯私有筆記
ans:B
難度:適中
note:nonote,add

item44.
4.依次填入下面一段文字画横线处的语句,衔接最恰当的一组是 闲情,是 ,什么也不做,也不想了。也是 ,去水边品茗。有时,从午后一直坐到日暮黄昏, 。人散去,一回头,仿佛看见丰子恺先生那幅画《人散后,一钩新月天如水》,只见天空淡月一弯,竹帘半卷,竹椅几把,桌上剩茶几盏,就是 。 ①偷得浮生半日闲,邀三两知己 ②不见一个人,却有说不出的意境 ③不知不觉,一弯月儿挂上柳梢 ④三月间看桃花开遍陌上,听杜鹃鸣
(A).②①③④
(B).④③①②
(C).④①③②
(D).②③④①
編輯私有筆記
ans:C
難度:適中
note:nonote,add

item55.
二、文言文阅读(22分。其中, 选择题12分,每小题3分;翻译题10分) 阅读下面的文言文,完成5~9题。 《魏略》曰:刘备屯于樊城。是时曹公方定河北,亮知荆州次当受敌,而刘表性缓,不晓军事。亮乃北行见备,备与亮非旧,又以其年少,以诸生意待之。坐集既毕,众宾皆去,而亮独留,备亦不问其所欲言。备性好结毦,时适有人以髦牛尾与备者,备因手自结之。亮乃进曰:“明将军当复有远志,但结毦而已邪!”备知亮非常人也,乃投毦而答曰:"是何言与!我聊以忘忧耳。"亮遂言曰:"将军度刘镇南孰与曹公邪?"备曰:"不及。"亮又曰:"将军自度何如也?"备曰:"亦不如。"曰:"今皆不及,而将军之众不过数千人,以此待敌,得无非计乎!"备曰:"我亦愁之,当若之何?"亮曰:"今荆州非少人也,而着籍者寡,平居发调,则人心不悦;可语镇南,令国中凡有游户,皆使自实,因录以益众可也。"备从其计,故众遂强。备由此知亮有英略,乃以上客礼之。《九州春秋》所言亦如之。 臣松之以为亮表云"先帝不以臣卑鄙,猥自枉屈,三顾臣于草庐之中,咨臣以当世之事",则非亮先诣备,明矣。虽闻见异辞,各生彼此,然乖背至是,亦良为可怪。(以上是裴松之为《三国志•诸葛亮传》所作的一条注文。《三国志》,中华书局简体字版) 臣前被诏,使采三国异同以注陈寿《国志》。寿书铨叙可观,事多审正。诚游览之苑囿,近世之嘉史。然失在于略,时有所脱漏。臣奉旨寻详务在周悉上搜旧闻傍摭遗逸按三国虽历年不远而事关汉晋首尾所涉出入百载注记纷错每多舛互。其寿所不载,事宜存录者,则罔不毕取以补其阙。或同说一事而辞有乖杂,或出事本异,疑不能判,并皆抄内以备异闻。若乃纰缪显然,言不附理,则随违矫正以惩其妄。其时事当否及寿之小失,颇以愚意有所论辩。自就撰集,已垂期月。写校始讫,谨封上呈。 (节选自裴松之《上〈三国志注〉表》,《三国志》,中华书局简体字版)
Group5. 对下列句子中加点的词的解释,不正确的一项是
(A).亮知荆州次当受敌 次:驻军
(B).乃投毦而答曰 投:扔掉
(C).将军自度何如也 度:估计
(D).则非亮先诣备 诣:谒见
編輯私有筆記
ans:A
難度:適中
note:nonote,add

item66.
Group6.下列各组句子中,加点的词的意义和用法相同的一组是
(A) . 而刘表性缓,不晓军事 涂有饿殍而不知发
(B). 我聊以忘忧耳 如惠语以让单于
(C). 乃以上客礼之 今其智乃反不能及
(D). 《九州春秋》所言亦如之 君为我唿入,吾得兄事之
編輯私有筆記
ans:A
難度:適中
note:nonote,add

item77.
Group7.据《上〈三国志注〉表》所述,裴松之注《三国志》有四种情形,这条注文引用《魏略》主要属于下列中的哪一种
(A).寿所不载,事宜存录者,则罔不毕取以补其阙。
(B).同说一事而辞有乖杂,或出事本异,疑不能判,并皆抄内以备异闻。
(C).纰缪显然,言不附理,则随违矫正以惩其妄。
(D).时事当否及寿之小失,颇以愚意有所论辩。
編輯私有筆記
ans:B
難度:適中
note:nonote,add

item88.
Group8.下列用“/”给文中画波浪线部分的断句,正确的一项是 臣奉旨寻详务在周悉上搜旧闻傍摭遗逸按三国虽历年不远而事关汉晋首尾所涉出入百载注记纷错每多舛互
(A).臣奉旨寻详/务在周悉/上搜旧闻/傍摭遗逸/按三国/虽历年不远/而事关汉晋首尾/所涉出入百载/注记纷错/每多舛互
(B).臣奉旨/寻详务在周悉/上搜旧闻/傍摭遗逸/按三国/虽历年不远/而事关汉晋/首尾所涉/出入百载/注记纷错/每多舛互
(C).臣奉旨寻详/务在周悉/上搜旧闻/傍摭遗逸/按三国虽历年不远/而事关汉晋/首尾所涉/出入百载/注记纷错/每多舛互
(D).臣奉旨/寻详务在周悉/上搜旧闻/傍摭遗逸/按三国虽历年不远/而事关汉晋首尾/所涉出入百载/注记纷错/每多舛互
編輯私有筆記
ans:C
難度:適中
note:nonote,add

item99.
四、现代文(论述类、实用类)阅读(10分。其中,填空题4分,选择题6分,每小题3分)阅读下面的文字,完成12~14题。 在整个殖民时期,不论是对欧洲殖民者,还是对被他们压迫的非洲奴隶及本土的印第安人来说,烈酒都是艰难岁月中的一种慰藉。 对于印第安人为什么如此喜欢烈酒,人们众说纷纭。最有说服力的解释是印第安人认为烈酒就像当地能让人产生幻觉的植物一样具有超自然能力,而饮用者只有让自己完全喝醉才能产生这种幻觉。一位17世纪的法国研究者在介绍印第安部落时说道“他们非常喜欢酒精浓度高的饮品。但如果手边的饮品不足以让人一醉方休,他们往往不屑一饮。”如果手边的酒不足以让一大群人全部喝醉,那么这些酒就给一小部分人喝,其他人则在一旁看着。印第安人有“要喝必醉”的习惯,因此,当看到欧洲人有时选择喝葡萄酒时,他们感到非常纳闷。 我们且不说印第安人到底为什么对烈酒如此着迷,单说欧洲人,他们着实充分利用了印第安人的这一习惯,在与印第安人进行土地和货物贸易时,他们提供了大量的烈酒(如朗姆酒、白兰地等)。法国毛皮商人给加拿大提供了大量的白兰地,对此,一位法国的传教士大加批评:“罪恶的白兰地交易让这些地区的印第安人变得残忍、暴躁和逆来顺受,我们在深表愤慨的同时,更要阻止这种罪恶交易,因为它回让人变得麻木和放荡。”然而,当地的法国军队不但不阻止这种交易,反而把保证白兰地的供应作为自己的首要职责。因为这些酒一部分要卖给印第安人,另一部分要留着自己喝。 在墨西哥,自从西班牙人引进了蒸馏术后,麦斯卡尔酒得到了发展。它是墨西哥和中美洲人的日常饮料,经当地的阿兹台克人发酵制作的一种酒精浓度较低的龙舌兰酒蒸馏而成。后来殖民者使阿兹台克人和其他的当地印第安人爱上了麦斯卡尔酒,并逐渐离不开这种高浓度烈酒。1786年,墨西哥总督认为,既然印第安人如此喜欢烈酒,而这种喜好又能很好地帮助殖民者巩固统治,那么这种以酒治人的方法也完全可以用来对付北方阿帕奇人。他建议“这样,我们就能让他们有一种新的需要,这种需要就会让他们清楚地意识到他们必须依靠我们。” 在火器、枪炮、疾病、瘟疫和蒸馏饮品的帮助下,老牌帝国的殖民者成了新世界的统治者,烈酒帮助殖民者对成百万的人进行奴役和驱逐,帮助他们建立新国家,并帮助他们侵略异国文化,今天,烈酒不再与奴役和剥削联系在一起,但它仍然被人所用:由于它长时间不变质,飞机上的乘客总喜欢在行李中放上一瓶免费的烈酒;另外为了逃避消费税,消费者总是购买免征赋税的烈酒,这种行为不正是对朗姆酒经营者和威士忌爱好者传统的一种继承吗?
Group13. 13.下列最适合作本文标题的一项是
(A).烈酒与印第安人
(B).烈酒里的精神慰藉
(C).酒瓶与异国文化
(D).酒瓶里的殖民主义
編輯私有筆記
ans:D
難度:適中
note:nonote,add

item1010.
Group14.根据原文信息,下列推断正确的一项是
(A).印第安人之所以对烈酒着迷,是因为它像某些能让人产生幻觉的植物一样具有超自然能力。
(B).印第安人如果不能一醉方休就谦让旁观的饮酒现象,表明民族传统习俗中精华与糟粕并存。
(C).法国传教士对“罪恶的白兰地交易”的批评,是源于法国的毛皮商和军队在加拿大的行为。
(D).麦斯卡尔酒的发展和被利用的事实,提醒我们在引进外国技术的时候,应警惕其负面影响
編輯私有筆記
ans:D
難度:適中
note:nonote,add