線上測驗 | 教師版 | More團購

如果網頁不正常,請點此修復!

manual
小戴 說:我會努力加油往前走向前看 (5 秒前)
黃筱淇 說:建立自信心,可增加考試的能力。 (2 分鐘前)
u1001.. 說:一天一天慢慢進步,加油。 (2 分鐘前)
Ivy L.. 說:呼 .____. (3 分鐘前)
我要上榜! 說:太好了!!加油~加油~加油~加油~ (5 分鐘前)
Louis.. 說:開心~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ (9 分鐘前)
江宜潔 說:又上升了一級,真是太棒了!繼續努力! (9 分鐘前)
CatSi.. 說:下禮拜就要考啦,希望多做有成效 (14 分鐘前)
江宜潔 說:哇嗚哇嗚!又升一級了!每天練習定會有成果。 (17 分鐘前)
小朱 說:加油!加油!加油!加油!加油!加油! (17 分鐘前)
Chieh.. 說:我的人生今年一定會改變的~所以我今年一定要考上公職 (50 分鐘前)
恋詠桜-花.. 說:喔啦喔啦喔啦喔啦喔啦 (1 小時前!)
FAN:我.. 說:When you want something, all the universe conspires in helping you to achieve it.(當你真心渴望某樣事物時,全宇宙都會聯.. (5 小時前!)
about us
The Best Exam System!

Winner on Exam Room
Winner on Exam Room
Chun Jen Wang>试卷(2012/02/19)

警察&交通◆國文題庫 下載題庫

2004 - 093年 升資考試 士級晉佐級#7507 

选择:10题,非选:0题
立即測驗 
我要補題 回報試卷錯誤 試卷下載
item11.
子曰:「吾十有五而志於學;三十而立;四十而不惑;五十而知天命;六十而 耳順;七十而從心所欲,不踰矩。」《論語.為政第二.四》 葉公問孔子於子路,子路不對。子曰:「女奚不曰:『其為人也,發憤忘食, 樂以忘憂,不知老之將至云爾!』」《論語.述而第七.十八》 子曰:「後生可畏,焉知來者之不如今也。四十、五十而無聞焉,斯亦不足畏 也已!」《論語.子罕第九.二二》
Group上述各章主旨在:
(A)論學
(B)求道
(C)為人
(D)述志
ans:A
難度:適中
標籤:主旨為人 編輯
1F
iiiloveyou Senior 31st (2014/03/21 22:55):
孔子說:「我十五歲就立志全心定在求學上;到了三十歲,學業有了根底,能立住不會搖動;到了四十歲,遇到任何變故,都能權巧應付不被困住;到了五十歲,就能知道上天的命令;到了六十歲,聽到任何一句話,都能明白它的本義;到了七十歲,順從自己內心的欲望做事,都不會超越規矩法度。」
   「吾十有五而志於學」「有」同「又」,「」十有五」就是十五歲。孔子幼年和鄰居小朋友遊戲,就喜歡擺設俎豆,學習祭祀的禮節,可見孔子從小就樂於學習。「志于學」,是孔子全心全意定在求學上,志向堅定不移,學習永不停止,這正是成聖成賢的活水源頭啊!
   「三十而立」,經過十五年奮發求學,學問就像樹木生了根紮住地,可以挺立不移,也就能自立於成聖成賢的大道而卓然挺拔。
   「四十而不惑」,遇到事情能分辨清楚,好的積極辦理,壞的就湊合人情應付了事,這種通權達變的智慧,能處世而不生困惑,才能真實做到自利利人。
   「五十而知天命」,一般人認為「萬般皆有命,半點不由人」,把個人的際遇歸於上天的安排,自己卻作不了主,顯出消極無奈的想法;孔子卻懷著「樂天知命」積極的態度,逆來順受,更相信命運受個人心念所左右,肯下決心改過遷善,命運就跟著改善。我國很多歷史記載星辰的變化,正反映出人事的異動,而人們心念的改正,星辰也跟著變動;如能深明天命的道理,才能不怨天、不尤人,持守君子大道而樂觀進取。
   「六十而耳順」,同樣的一句話,只因人、時間、地點種種背景不同,它的含義就有不同,所以聽明白對方的心意是不容易的。「不學詩,無以言」,詩是婉轉含蓄,透過學詩,了解它的文法,進一步體會詩的旨趣,才能進入詩的內心世界。學詩、懂詩,運用這種聽話能力,才能正確了解對方的心意,也才有恰如其分的對答。所以,一聽就明白對方的本義,這種「耳順」的境界豈是容易?
   「七十而從心所欲,不踰矩」,常人起心動念,都是善惡交雜,甚至充塞著損人利己的念頭,難怪人與人之間,衝突不斷,痛苦煎迫。反觀孔子心中所想到的,都是純善的念頭,這種自然毫無掩飾的境界,何等光明!何等自在呀!
    孔子周遊列國時,楚國的葉公遇見子路了,就請問子路說:「孔子是怎樣的人物啊?」時常陪侍孔子左右的子路,竟然不知從何角度,才能得體地描述高深莫測的老師。後來,子路向孔子稟告此事,孔子就教子路:「你為何不這樣講:『我們老師一發憤學習,連吃飯的事也忘了。學習產生了樂趣,最憂愁的事也不見了。甚至不知自己已將邁入老年,卻像年輕小伙子一樣積極奮發呀!』」
    本章孔子自述每十年都有新的境界,正是來自他一生「學不倦」的精神。我們要把握年少的黃金歲月,努力向學,往「立、不惑、知天命、耳順、不踰矩」的境界前進。這五個階段,雖然不能一蹴可及,也正告訴我們目標尚遠,應該力學不輟,不可半途而廢!
item22.
Group下列何者非年齡用語?
(A)不惑之年
(B)齠齔之年
(C)踰矩之年
(D)耳順之年
ans:C
難度:簡單
1F
Hsiu University 12st (2012/12/07 10:20):

齠齔:ㄊㄧㄠˊㄔㄣˋ,兒童乳齒脫落,更換新齒的年紀。兒童換牙的年齡,指幼年、童年。=齠年、髫齡、髫年。

2F
Shi Jou University 32st (2013/06/13 15:30):
Shi Jou 大三上 (2013/04/11 21:49):讚0人讚! 七十而從心所欲,不踰矩。
3F
music Senior 22st (2014/04/07 14:05):
齠齔:七、八歲的稚齡,或泛指幼年時期。
item33.
Group下列姓氏何者讀音有誤?
(A)「葉」公:ㄕㄜˋ
(B)「仇」兆鰲:ㄑㄧㄡˊ
(C)「單」父聖:ㄉㄢ
(D)「劇」孟:ㄐㄩˋ
ans:C
難度:簡單
note:nonote,add
標籤: 編輯
1F
吳滄源 Senior 21st (2012/06/05 15:56):
「單」父聖:ㄕ ㄢˋ
2F
music Senior 22st (2014/04/07 14:11):
(A)葉ㄕㄜˋ公好龍:後以比喻表裡不一,似是而非的假象。
(B)仇ㄑㄧㄡˊ :1.配偶。2.同類、同輩。3.姓。如漢代有景。
3F
一磚一瓦堆積起來 University 11st (2014/06/04 10:31):

劇孟,是漢景帝時期的一個俠士。雒陽人。周人以商賈為資,劇孟以任俠顯於諸侯

吳楚七國之亂時,條侯周亞夫太尉,乘傳車將至河南,得劇孟,大喜說:「吳楚造反而不求劇孟,吾知他們成不了大事。」天下騷動,宰相得之,若得一敵國。劇孟行事很像朱家,好六博,他母親去世的時候,達千乘之多的車前來送葬。劇孟死後,家無餘十金之財。

源自-----維基百科

中牟侯國 ,西漢封國。
漢高帝十二年(前195),封左車郎中「單父聖」為中牟共侯,稱中牟侯國 。 「單父聖」以士卒從劉邦,擊黥布有功。
高帝危急時曾給高帝一馬,故得封侯,食邑2300戶。 
共侯「單父聖」在位23年,敬侯(單父繒)在位5年,戴侯[單父終根]在位27年,侯{單父舜}在位28年,歷時83年。 
至武帝以貢納酎金致罪, 中牟侯國除。 漢改其國為中牟縣。
源自-----百度百科
item44.
Group「女奚不曰」句中的「女奚」指:
(A)女嬃,古巫者
(B)女須,女子名
(C)女蹊,女子之路
(D)汝奚,你為什麼
ans:D
難度:簡單
標籤:女子為什麼 編輯
1F
iiiloveyou Senior 31st (2014/03/11 23:59):
葉公問子路有關孔子的為人,子路沒有回答。孔子聽了便對子路說:「你為什麼不這樣說:『他這個人,發憤用功就忘記吃飯,內心快樂就把一切煩惱憂慮都忘了,連自己快要衰老了都不知道,如此而已。』
2F
genlan Senior 11st (2015/06/08 11:58):

女嬃先秦楚國人物名,一般被認為是屈原之姐,《離騷》:「女嬃之嬋媛兮,申申其詈予。」。《水經注·江水》引用袁山松曰:「屈原有賢姊,聞原放逐,亦來歸,喻令自寬全,鄉人冀其見從,因名曰秭歸。」但朱熹在《楚辭辨證》認為嬃為女之賤者,「女嬃」乃是屈原之

嬃也是女子的通稱,有美好的意思。《說文解字》中說:「嬃,女字也。」

item55.
Group《論語.子罕第九.二二》一章在說明:
(A)年輕人值得敬畏,應及時努力,前途不可限量
(B)中年人蹉跎歲月,老大無成,著實可悲
(C)老年將至,寂寂無名,不足敬畏
(D)長江後浪推前浪,一代新人換舊人
ans:A
難度:適中
標籤:論語老年說明.. 編輯
1F
iiiloveyou Senior 31st (2014/03/21 23:04):
【原文】子曰:“后生可畏,焉知來者之不如今?也?四十、五十而無聞焉,斯亦不足畏也已。”
【譯文】孔子說:“年輕人讓人敬畏,怎能斷定后來的人不如現在的人呢?到了四五十歲時還沒有名望,也就不值得敬畏了。
2F
972243010 Senior 22st (2015/06/05 11:21):
請問選項(D)為什麼不行?有大大可以解釋嗎?感恩!
item66.
中華光復之年壬子春二月十二日,臺灣遺民連橫誠惶誠恐,頓首載拜,敢昭告 於延平郡王之神曰:於戲!滿人猾夏,禹域淪亡,落日荒濤,哭望天末,而王 獨保正朔於東都,以與滿人拮抗,傳二十有二年而始滅。滅之後二百二十有八 年,而我中華民族乃逐滿人而建民國。此雖革命諸士斷脰流血,前仆後繼,克 以告成,而我王在天之靈,潛輔默相,故能振天聲於大漢也!夫春秋之義,九 世猶仇;楚國之殘,三戶可復。今者,虜酋去位,南北共和,天命維新,發皇 蹈厲,維王有靈,其左右之!《連橫.告延平郡王文》 連橫此文主旨在:
(A)告慰郡王,反清復明克成
(B)乞靈郡王,建立大漢聲威
(C)祭告郡王,我族已建民國
(D)願隨王靈,常相左右
ans:C
難度:簡單
標籤:主旨春秋楚國.. 編輯
best ans!
陳怡伶 University 12st (2012/02/19 10:12):
這篇文章有三個重點一是用祭文抒發連橫自己的欣喜二是告訴先聖志願終於完成三是時代背景與文言文體中華光復這一年(該是指1912)的春天2月12日台灣遺民連橫相當惶恐,叩首再拜在延平郡王的神廟前說:唉阿!滿人侵入中土、中原淪為滿清僵土一時之間海內震動、人民哭訴世界末日到來但延平王卻在東都(台灣)維持明正統並與滿清政府對抗共22年才滅亡滅亡後經過228年中華民族才驅逐異族,建立中華民國這都是革.....View more content , Login
2F
Kei Ko University 11st (2012/05/13 19:24):

而我中華民族乃逐滿人而建民國。
3F
鍾小禎 Senior 12st (2014/01/24 11:21):
但是這時候台灣還是被日本人統治中吧…
4F
智磨 Senior 11st (2015/06/04 12:42):
A也可以吧....
item77.
於延平郡王之神曰:於戲!滿人猾夏,禹域淪亡,落日荒濤,哭望天末,而王 獨保正朔於東都,以與滿人拮抗,傳二十有二年而始滅。滅之後二百二十有八 年,而我中華民族乃逐滿人而建民國。此雖革命諸士斷脰流血,前仆後繼,克 以告成,而我王在天之靈,潛輔默相,故能振天聲於大漢也!夫春秋之義,九 世猶仇;楚國之殘,三戶可復。今者,虜酋去位,南北共和,天命維新,發皇 蹈厲,維王有靈,其左右之!《連橫.告延平郡王文》
Group下列何者不符本文內容?
(A)獨郡王神靈能保佑臺灣國祚
(B)漢祚滅亡,獨郡王保存正朔於臺灣
(C)滿人被逐,乃郡王神靈潛輔默相
(D)光復臺灣,尚祈王靈助佑
ans:A
難度:適中
note:nonote,add
標籤: 編輯
1F
裝隻隻 Junior 32st (2012/07/05 12:29):

此雖革命諸士斷脰流血,前仆後繼,克以告成,而我王在天之靈,潛輔默相,故能振天聲於大漢也!

今者,虜酋去位,南北共和,天命維新,發皇蹈厲,維王有靈,其左右之!

2F
Keibler Wu Senior 31st (2013/12/27 13:22):
國祚:國運,國家的福運。
3F
無暱稱 (2014/04/03 05:43):
中華光復這一年(該是指1912)的春天2月12日
台灣遺民連橫相當惶恐,叩首再拜
在延平郡王的神廟前說:
唉阿!滿人侵入中土、中原淪為滿清僵土
一時之間海內震動、人民哭訴世界末日到來
但延平王卻在東都(台灣)維持明正統
並與滿清政府對抗共22年才滅亡

滅亡後經過228年
中華民族才驅逐異族,建立中華民國
這都是革命烈士斷頭流血、一個接一個,終於成功
相信延平王在天也能感應,保祐我們
因此才能重震漢民族的天威

孔子以來的春秋大義(夷夏之別),經過長久依然如此
楚國雖然一度亡國,但只有還有人民就能復國
今天,外族離開,(大陸)南北共合
正是天命所致,要榮耀漢族
希望延平王再天有靈,繼續保護!
item88.
Group「楚國之殘,三戶可復」,意指:
(A)保存臺灣,可光復大陸
(B)存民族血脈,可復我漢祚
(C)大陸已殘,臺灣可復
(D)滿清腐敗,民國可成
ans:B
難度:簡單
標籤: 編輯
1F
Ian Huang Senior 21st (2012/04/23 10:39):

於延平郡王之神曰:於戲!滿人猾夏,禹域淪亡,落日荒濤,哭望天末,而王 獨保正朔於東都,以與滿人拮抗,傳二十有二年而始滅。滅之後二百二十有八 年,而我中華民族乃逐滿人而建民國。此雖革命諸士斷脰流血,前仆後繼,克 以告成,而我王在天之靈,潛輔默相,故能振天聲於大漢也!夫春秋之義,九 世猶仇;楚國之殘,三戶可復。今者,虜酋去位,南北共和,天命維新,發皇 蹈厲,維王有靈,其左右之!《連橫.告延平郡王文》

阿摩線上測驗: http://yamol.tw/reponse.php?id=4075311&noslave=1&exp=60#323746#ixzz1spMUVLkX
2F
Sally primary 22st (2014/02/04 22:26):
為什麼不是(A)保存臺灣,可光復大陸
意思不是一樣嗎?
3F
music Senior 22st (2014/04/07 14:16):
楚國之殘,三戶可復:
楚國雖然一度亡國,但只有還有人民就能復國
item99.
Group「今者,虜酋去位」的「虜」指:
(A)滿人
(B)胡人
(C)日人
(D)荷蘭人
ans:A
難度:簡單
note:nonote,add
標籤: 編輯
item1010.
Group連橫所謂:「春秋之義」指的是:
(A)漢族英靈之勇
(B)危急存亡之秋
(C)同仇敵愾之恨
(D)夷夏民族之防
ans:D
難度:適中
note:nonote,add
標籤: 編輯
1F
Ian Huang Senior 21st (2012/04/23 10:39):

於延平郡王之神曰:於戲!滿人猾夏,禹域淪亡,落日荒濤,哭望天末,而王 獨保正朔於東都,以與滿人拮抗,傳二十有二年而始滅。滅之後二百二十有八 年,而我中華民族乃逐滿人而建民國。此雖革命諸士斷脰流血,前仆後繼,克 以告成,而我王在天之靈,潛輔默相,故能振天聲於大漢也!夫春秋之義,九 世猶仇;楚國之殘,三戶可復。今者,虜酋去位,南北共和,天命維新,發皇 蹈厲,維王有靈,其左右之!《連橫.告延平郡王文》

阿摩線上測驗: http://yamol.tw/reponse.php?id=4075311&noslave=1&exp=60#323746#ixzz1spMUVLkX
2F
無暱稱 (2014/03/14 07:57):
春秋要旨
  • 尊王:尊天子,護中央權威,反對區域獨立稱霸,擁護天下一統。
  • 攘夷:明辨華夷之防,發揚文化之大義。曰:「夷狄用諸夏禮則諸夏之」。如楚國自稱蠻夷,其後文明日進,中原諸侯與之會盟,則不復以蠻夷視之;而鄭國本為諸夏,如行為不合義禮,亦視為夷狄。若夷狄嚮慕中國,能行禮義,則襃揚而進之。凡與夷狄結盟,跟夷狄狼狽為奸,或用夷狄風俗的諸侯,則為春秋筆法所貶黜。華夷之辨,不以種族為標準,而以文化禮義作量度。