阿摩線上測驗 | 讀書會 | 討論區 | 教師版 | MORE團購 零元獲得阿摩VIP 一個月
manual
馬自達>试卷(2010/02/15)

教甄教程◆國文(中等)題庫 下載題庫

2007 - 96學年度南區國中教師甄選策略聯盟#713 

选择:49题,非选:0题
立即測驗 
我要補題 回報試卷錯誤 試卷下載
item11.
1.下列各組「」裡的字,讀音相同的是:
(A)主文而「譎」諫——握剞「劂」而不用兮
(B)衣錦「褧」衣--克紹箕「裘」
(C)闒「茸」尊顯兮——「緝」捕歸案
(D)「洎」乎晚節——討武曌「檄」。
編輯私有筆記
ans:A
難度:適中
note:字音字型
best ans!
Chen Lien Lin Senior 32st (2011/03/09 11:00):
(A)主文而「譎」諫ㄐㄩㄝˊ ——握剞「劂」而不用兮ㄐㄩㄝˊ (B)衣錦「褧」衣  ㄐㄩㄥˇ --克紹箕「裘」ㄑㄧ.....看完整詳解
5F
Tom Chiu University 42st (2010/08/20 17:13):
劂 部首 刀 部首外筆畫 12 總筆畫 14 注音一式 ㄐㄩㄝˊ 漢語拼音 ju 注音二式 jiu 雕刻用的刀。廣韻˙入聲˙月韻:「劂,刻刀。」 雕刻。唐˙張皓˙藏冰賦:「不劘不劂,如磋如切。
6F
黃雨璇 Senior 31st (2011/03/09 09:07):

主文譎諫

注音一式 ㄓㄨˇ ㄨㄣˊ ㄐㄩㄝˊ ㄐ|ㄢˋ 

假借對事物的形容以寄寓規諫的意思。

語本詩經˙大序:上以風化下,下以風刺上,主文而譎諫,言之者無罪,聞之者足以戒。


item22.
2.白行簡於《李娃傳》中寫道:「(滎陽公)知命之年,有一子,始弱冠矣。」滎陽公父子相差的歲數,和下列選項何者相同?
(A)志學之年
(B)而立之年
(C)不惑之年
(D)花甲之年。
編輯私有筆記
ans:B
難度:簡單
note:nonote,add
1F
靜江 Senior 12st (2010/05/29 00:09):
看二選三
2F
鄭雅方 Senior 22st (2011/06/29 08:57):

加冠(弱冠)之年:男子二十歲

知命之年:五十歲


item33.
3.修辭有前後文互為補充,參互成文,合而見義者,稱為「互文」。下列何者未使用此修辭法?
(A)枝枝相覆蓋,葉葉相交通
(B)人有悲歡離合,月有陰晴圓缺
(C)秦時明月漢時關,萬里長征人未還
(D)迢迢牽牛星,皎皎河漢女
編輯私有筆記
ans:B
難度:適中
note:nonote,add
1F
Judith Ho Senior 12st (2010/03/23 22:09):
秦時明月漢時關, 萬里長征人未還。
但使龍城飛將在, 不教胡馬度陰山。
出塞—王昌齡
解說: 明月高懸,邊地蒼茫,這秦時的戰場,漢時的邊關,都在月光下顯得更加慘淡。從古到今,悠悠千年,在這同樣的月光下,有多少健兒萬里征戰,在這裏埋骨黃沙, 再也不能回到故鄉。多麼希望飛將軍李廣依然健在,威震邊塞,不讓胡人騎兵越過陰山,永保邊境和平安寧。

item44.
4.屈原(漁父):「滄浪之水清兮,可以濯吾纓;滄浪之水濁兮,可以濯吾足。」意謂:
(A)滄浪之水多變化
(B)不凝滯於物,而與世推移
(C)清流難得,值得讚賞
(D)隨遇而安,不管世俗如何變化。
編輯私有筆記
ans:B
難度:適中
1F
迷雨隨行 primary 62st (2010/03/03 09:36):

新浴者必振衣.....
2F
Yi Liang Tsai Senior 12st (2011/07/15 15:28):

與世推移:隨時代或情勢的變化而隨機應變。


item55.
5.樂府(子夜春歌):「黃蘗向春生,苦心隨日長。」詩中「苦心」為雙關語,一方面指「黃蘗樹心」之苦,一方面指詩人因思念而「心苦」。下列各詩句,何者沒有使用雙關語?
(A)莫捲龍鬚席,從他生網絲
(B)蓮子心中苦,離兒腹內酸
(C)井底點燈深燭伊,共郎長行莫圍棋
(D)人生得意需盡歡,莫使金樽空對月。
編輯私有筆記
best ans!
鄭雅方 Senior 22st (2011/06/29 09:05):
詩中“深燭”諧“深囑”.....View more content , Login
2F
鄭喬瑋 Junior 32st (2013/03/16 08:39):
http://yamol.tw/tfulltext-%E8%93%AC%E8%90%8A%E6%9C%89%E8%B7%AF%E6%95%99%E4%BA%BA%E5%88%B0%EF%BC%8C%E4%BA%A6%E6%87%89%E5%B9%B4%E5%B9%B4%E7%A8%85%E7%B4%AB%E8%8A%9D.htm
阿摩解答
3F
Selina Yuan Senior 22st (2014/05/18 09:49):
(A)罔思

item66.
6.下列關於先秦諸子的敘述,何者正確?
(A)儒家主張親親而仁民,墨家主張兼愛,皆是博愛、愛無等差。
(B)《漢書‧藝文志》認為「道家者流,蓋出於清廟之守。」
(C)慎到論法主重術,為法家重術派代表。
(D)老子主張守柔無為,莊子主張安時處順。
編輯私有筆記
ans:D
難度:適中
note:nonote,add
best ans!
Yume Li primary 51st (2011/01/16 22:26):
法家商鞅:重法。法即是法制,以嚴刑峻法管治國家百官百民,有功者重賞,有過者則重罰申不害:重術。術即是權術,國君要懂得如何利用政治手段,駕馭臣下,對付政敵,.....View more content , Login
5F
牛爺 Senior 11st (2014/12/18 19:58):
 班固《漢書藝文志》認為諸子百家皆出於王官:「儒家者流,蓋出於司徒之官」;「道家者流,蓋出於史官」;「陰陽家者流,蓋出於羲、和之官」;「法家者流,蓋出於理官」;「名家者流,蓋出於禮官」;「墨家者流,蓋出於清廟之守」;「縱橫家者流,蓋出於行人之官」;「雜家者流,蓋出於議官」;「農家者流,蓋出於農稷之官」;「小說家者流,蓋出於稗官」。
6F
girl_sally primary 12st (2016/05/03 12:15):
 班固《漢書藝文志》諸子略序 九流十家
-議官
縱橫-行人之官
農家-農稷之官
名家-禮官
墨家-清廟之守
儒家-司徒之官
陰陽家-羲、和之官
道家-史官
法家-理官
小說家-稗官

7F
Yuchia Peng Senior 12st (2016/05/19 09:56):
A錯在哪裡呢

item77.
7.下列哪一本書是與台灣有關之遊記?
(A)劉鶚《老殘遊記》
(B)徐宏祖《徐霞客遊記》
(C)余秋雨《山居筆記》
(D)郁永河《裨海記遊》。
編輯私有筆記
ans:D
難度:簡單
best ans!
馬自達 Senior 12st (2010/02/28 21:40):
郁永河(1645年—?),曹聚仁在《書林又話.蘇叔黨<颶風賦>》篇中記為「郁永和」,字滄浪,中國浙江仁和(杭州)人。明朝諸生。1691年開始,任於閩知府的幕賓。於期間,曾遊遍福建各地。康熙35年(1695年)福州火藥庫失.....看完整詳解
3F
Freya Ray primary 42st (2011/03/11 21:41):


老殘遊記和徐霞客(地理書)都是大陸的

余秋雨的山居筆記是香港的?(不太確定)

4F
Nash Huang Junior 11st (2011/03/11 22:57):
山居筆記 也是描寫大陸的為主
5F
謝孟臻 University 11st (2013/01/18 01:24):
余秋雨作品:山居筆記

《山居筆記》一書的寫作,始於一九九二年,成於一九九四年,歷時兩年有餘。 為了寫作此書,我辭去了學院的行政職務,不再上班,因此這兩年多的時間十分純粹,幾乎是全身心地投入。 投入那麼多時間才寫出十一篇文章,效率未免太低,但我的寫作是與考察聯在一起的,很多寫到的地方不得不一去再去,快不起來。 記得有一次為了核對海南島某古蹟一副對聯上的兩個字,幾度函詢都得不到準確回答,只得再去了次。 這種做法如果以經濟得失來核算簡直荒誕不經,但文章的事情另有得失,即所謂“得失寸心知”。


item88.
8.白居易(廬山草堂記):「一旦蹇剝,來佐江郡,郡守以優容撫我,廬山以靈勝待我。」句中「蹇剝」一詞意謂:
(A)遭遇艱困
(B)抽絲剝繭
(C)身體衰弱
(D)新官上任。
編輯私有筆記
ans:A
難度:適中
best ans!
馬自達 Senior 12st (2010/02/28 21:40):
蹇剝 注音一式 ㄐ|ㄢˇ ㄅㄛ 漢語拼音 ji n b   注音二式 .....看完整詳解
2F
Cici Chen Junior 11st (2010/07/19 01:16):
蹇剝~遭遇艱困
3F
Evelyn Senior 12st (2012/01/11 13:10):

蹇剝-遭遇艱困

item99.
9.廣告經常是以「名人代言」,下列四則廣告標題,若欲尋找背景相契合的古代名人來代言,何者最不適宜?
(A)請陸游、唐琬代言「不在乎天長地久,只在乎曾經擁有」
(B)請元稹、白居易二人代言「再忙,也要和你喝杯咖啡」
(C)請李白代言「乎乾啦」
(D)請楊朱代言「關心自己,也關心別人」。
編輯私有筆記
ans:D
難度:簡單
best ans!
Ponga Pon Senior 21st (2010/06/28 23:59):
一毛不拔   本指戰國時楊朱所倡的為我、貴己學說。 語本孟子˙盡心上.....看完整詳解
4F
彭仕豪 Senior 22st (2014/06/23 20:04):
那(B)呢??
5F
chline11 Junior 32st (2014/06/28 16:00):
元稹、白居易是好朋友。
6F
Mac Liang Junior 32st (2016/09/28 16:29):
「一」毛不拔 一 「楊」朱→一陽(楊) 指

item1010.
10.袁宏道(晚遊六橋待月記):「由斷橋至蘇隄一帶,綠煙紅霧,瀰漫二十餘里。」句中「綠煙紅霧」是形容:
(A)天空出現彩虹
(B)花木繁盛穠麗
(C)空中煙霧瀰漫
(D)男女遊客之眾。
編輯私有筆記
ans:B
難度:適中
note:nonote,add
1F
馬自達 Senior 12st (2010/02/28 21:42):

西湖最盛,為春為月。一日之盛,為朝煙,為夕嵐。

今歲春雪甚盛,梅花為寒所勒,與杏桃相次開發,尤為奇觀。石簀數為余言:「傅金吾園中梅,張功甫 玉照堂故物也,急往觀之。」余時為桃花所戀,竟不忍去湖上。

斷橋蘇隄一帶,綠煙紅霧,彌漫二十餘里。歌吹為風,粉汗為雨,羅紈之盛,多於隄畔之草,豔冶極矣。

人遊湖,止午、未、申三時,其實湖光染翠之工,山嵐設色之妙,皆在朝日始出,夕舂未下,始極其濃媚。月景尤不可言,花態柳情,山容水意,別是一種趣味。此樂留與山僧遊客受用,安可為俗士道哉!

 

西湖的景色,最美的時候,是在春天;是在有月光的晚上。一日之盛,為朝煙,為夕嵐。在一天當中,最好看的景色,是早上的煙霞,是傍晚山間的霧氣。

今年春天,雪下得很多,梅花因為被風寒所抑制,延遲到與杏花、桃花相繼開放,形成一種奇特的景觀。石簣屢次向我說:「傅金吾花園裡的梅花,原是張功甫 玉照堂中舊有的,應該趕快去觀賞。」我當時卻被桃花爭放的盛景所迷住,竟然捨不得離開湖上。

斷橋蘇隄一帶,草木形成了綠煙,繁花形成紅霧,遍布二十里遠。歌唱、吹奏的聲音,像風一般地陣陣傳來;仕女們的脂粉香水的汗滴,如雨般的淋漓落下。穿著羅衫紈褲的遊客,比隄岸上的青草還要多,真是美麗妖豔到了極點。

然而杭州人遊覽西湖,只選在上午十一時至下午五時這段時間。事實上水面反映翠綠的精巧,山氣著色的美妙,都在早晨太陽開始升起,以及午後太陽將下山的時候,才最為濃豔嫵媚。月光照映下的夜景,尤其美得無法形容:那花朵的姿態、柳條的風情、山巒的面貌、水波的含意,都呈現著一種特別風趣韻味。這種樂趣只能留給山中和尚與遊客們去享用,怎可跟俗人提說呢!


item1111.
11.《周易‧繫辭》:「庖犧氏沒,神農氏作。」其中「作」字之意義與下列哪一句中之「作」字相同?
(A)聖人作而萬物睹
(B)作繭自縛
(C)日出而作
(D)述而不作。
編輯私有筆記
best ans!
鄭雅方 Senior 22st (2011/06/29 09:17):
「包犧氏沒,神農氏作」的「作」字,意義與下列句中之「作」  字相同的是 ※動詞,產生,興起[arise] ◎包犧氏沒,神農氏作。――《易·系辭下》   作繭自縛 【釋義】:蠶吐絲作繭,把自己裹在裏面。 【用法】比喻做了某件事,結果.....View more content , Login
1F
不死鳥 University 12st (2010/10/11 17:29):

作:動詞,興起、振起。

item1212.
12.《莊子‧秋水》:「吾長見笑於大方之家」之「見」,與下列何句中之「見」字,意義不同?
(A)古聖賢有遁世而不「見」知的
(B)百姓之不「見」保,為不用恩焉
(C)慈父「見」背
(D)有能必「見」用,有德必見收。
編輯私有筆記
ans:C
難度:適中
note:nonote,add
best ans!
馬自達 Senior 12st (2010/02/28 21:45):
見 1.匹夫「見」辱,拔劍而起-被 (留侯論) 2.天下有道則「見」,無道則隱-出仕 ㄒ一ㄢˋ(泰伯) 3.生孩六月,慈父「見」背-我,指示稱代詞 (陳情表) 4.都督「見」委,自當效勞-我 (用奇謀孔明借箭) 5.觀其所以微「見」其意者-顯露,表示,ㄒ一ㄢˋ (留侯論) 6.高祖發怒,「見」於詞色-顯露,表現,ㄒ一ㄢˋ (留侯論) 7.時窮節乃「見」,一一垂丹青-顯露,表現 ,ㄒ一ㄢˋ   (正氣歌) 8.使弼在,必當有以自「見」-表現,ㄒ一ㄢˋ (秦士錄) 9.寄身於翰墨,「.....看完整詳解
4F
鄭雅方 Senior 22st (2011/06/29 11:11):
精通某種學問、藝術的人。亦稱為「方家」。
5F
劉曉雯 Senior 32st (2011/07/02 22:21):

大方:有名之大家。例:貽笑大方。

6F
Evelyn Senior 12st (2012/01/11 13:34):

1.吾長見笑於大方之家-我必定會永遠受到修養極高的人的恥笑。()

 

(1)有能必『見』用,有德必見收-

 

(2)慈父『見』背-用在動詞前,表示主體對所涉及的對象如何。()

 

(3)百姓之不『見』保,為不用恩焉-

 

(4)古聖賢有遁世而不『見』知的-item1313.
13.(登樓賦):「懼匏瓜之徒懸兮,畏井渫之莫食。」意謂:
(A)害怕故鄉田園荒廢
(B)害怕人人遊手好閒
(C)害怕才華沒人賞識
(D)害怕工作沒人肯做。
編輯私有筆記
ans:C
難度:非常簡單
note:nonote,add
1F
羅琬琳 Junior 11st (2010/04/25 22:30):

 1. 井渫不食
 注音一式 ㄐ|ㄥˇ ㄒ|ㄝˋ ㄅㄨˋ ㄕˊ
 漢語拼音 jfe72.jpg n9ce4.jpg  xife6f.jpg  bfea1.jpg  shfe71.jpg   注音二式 jfe72.jpg ng shife6f.jpg  bfea1.jpg  shfe79.jpg 
浚井而不食用。比喻人修己全潔而不見用。語出易經˙井卦˙象曰:「井渫不食,行惻也。求王明受福也。」
2F
鄭雅方 Senior 22st (2011/06/29 09:19):
解釋: 所怕的是像瓠瓜一樣徒然繫著,又像潔淨的井水,不被人們飲用那樣令人悲嘆

item1414.
14.《詩》曰:「禮義之不愆,何恤人之言兮?」意謂:
(A)欲人勿知,莫若勿為
(B)越禮犯分,議論紛紛
(C)內省不疚,貽人口實
(D)潔身自好,心安理得。
編輯私有筆記
ans:D
難度:適中
note:nonote,add
best ans!
Pamela Liao University 21st (2011/07/03 16:04):
詩經上說:「行為合乎禮義而沒有.....看完整詳解
2F
Cici Chen Junior 11st (2010/07/19 01:17):

「禮義之不愆,何恤人之言兮?」~潔身自好,心安理得
3F
無暱稱 (2010/07/31 01:43):

貽人口實

注釋: ㄧˊ ㄖㄣˊ ㄎㄡˇ ㄕˊ (貽,指贈送。或遺留。 口實,即話柄,指談話、批評的內容、資料或依據。)
(1)指因行事、說話有差誤而留給人攻擊的話柄。(2)言行不檢點,被人抓住把柄,作為攻擊資料。


item1515.
15.下列選項完全正確的是:
(A)荊釵記、白兔記、殺狗記、琵琶記被稱四大傳奇
(B)鶯鶯傳、李娃傳、霍小玉傳皆為唐傳奇名篇
(C)世說新語、搜神記、聊齋誌異皆是志怪小說
(D)漢宮秋、長生殿、桃花扇是清初三大歷史名劇。
編輯私有筆記
ans:B
難度:適中
note:nonote,add
3F
Gina Zhuang University 22st (2012/05/02 16:41):
馬致遠的《漢宮秋》元雜劇
4F
劉品君 Senior 22st (2013/03/23 20:10):
世說新語志人小說
5F
Cloud Chiou Senior 32st (2013/04/29 17:51):
加入高明的《琵琶記》後,稱為五大傳奇

item1616.
16.《禮記》曰:「大學之禮,雖詔於天子,無北面,所以尊師也。」句中「北面」一詞指的是:
(A)主位
(B)君位
(C)客位
(D)臣位。
編輯私有筆記
ans:D
難度:適中
note:nonote,add
best ans!
天才葉 University 11st (2010/06/24 15:00):
2. 北面 注音一式 ㄅㄟˇ ㄇ|ㄢˋ 漢語拼音 b i mi n  注音二式 b i mi n 相似詞  相反詞  南面 北邊。兒女英雄傳˙第十五回:「當下我兩個,一個站在北面,一個站在南面,亮了兵器,就交起手來。」 古時臣子面向北方朝見天子,故以北面代替臣子的地位。韓非子˙有度:「賢者之為人臣,北面委質,無有二心。」文選˙劉楨˙贈五官中郎將詩四首之二:「勉哉脩令德,北面自寵珍。」 弟子行敬師之禮。舊日老師的座位是坐北朝南,學生北面受教,以示尊敬。南史˙卷七十一˙儒林傳˙沈峻傳:「執經下坐.....看完整詳解
2F
Gina Zhuang University 22st (2012/05/02 16:46):
大學的禮法,對天子授課時,老師不處於面朝北的臣位,就是為了表示尊師重道。

item1717.
17.下列關於喪葬「柬帖」用語之敘述,何者正確?
(A)父健在,母逝世,稱「孤子」
(B)妻入門後,曾服翁或姑之喪,妻死,夫稱「杖期夫」
(C)「齊衰」為子女對父母之喪
(D)以錢財作為喪儀,通稱「祭儀」。
編輯私有筆記
ans:B
難度:適中
note:nonote,add
best ans!
鄭雅方 Senior 22st (2011/06/29 09:24):
父健在,母逝世,稱(哀子)。 .....View more content , Login
13F
Wendy Junior 21st (2013/09/17 17:21):
祭儀:指送冥壽用
14F
翁岱岱 Senior 32st (2014/02/02 10:34):
齊衰之意即為逢緝的較為整齊的粗麻布喪服
15F
JK Senior 31st (2014/04/30 12:48):
緦麻--小功--大功--齊衰--斬衰

item1818.
18.蔡邕(郭有道碑文並序):「貞固足以幹事,隱括足以矯時」,句中「隱括」意謂:
(A)圓融
(B)果敢
(C)方正
(D)淑善。
編輯私有筆記
ans:C
難度:適中
note:nonote,add
best ans!
Shixuan Zhong Junior 32st (2010/03/14 16:52):
貞固足以幹事,翻譯:堅定的態度,可以辦好事情。 .....View more content , Login
2F
Cici Chen Junior 11st (2010/07/19 01:21):

「隱括」~方正
3F
Evelyn Senior 12st (2012/01/11 13:31):

貞固足以幹事,翻譯:堅定的態度,可以辦好事情。

隱括足以矯時,翻譯:正直的個性,可以矯正時弊。item1919.
19.如果友人開了一家書店,想寫一副對聯道賀,下列何者適用?(甲)大塊能相假,名山不獨藏(乙)笑我如觀雲裏月,憑君能辨霧中花。(丙)宰天下有如此肉,治大國若烹小鮮。(丁)翰墨圖書,皆成鳳采;往來談笑,盡是鴻儒。
(A)甲乙
(B)甲丁
(C)丙丁
(D)乙丙。
編輯私有筆記
ans:B
難度:非常簡單
note:nonote,add
1F
易木宣草 Junior 11st (2012/01/14 23:27):
「大塊能相假」典故《李白.春夜宴從弟桃花園序》:「況陽春召我以煙景,大塊假我以文章」。
「大塊」是指大地。「假」是「借」。「文章」是文彩。
大塊假我以文章原意是指:大自然把豐富的色彩借給我觀賞。

「名山不獨藏」典故「藏諸名山」。

明.袁宏道《哭江進之.序》:「郎君幸盡以諸稿屬我,我當為進之刪定,藏諸名山,以俟後世子云也。」
「藏諸名山」原意是指文學作品因各種原因而沒辦法出版,只能藏在深山中,等待後人來發現。
2F
吳筱貞 Senior 32st (2012/02/28 18:00):
我按B啊 -3-
3F
鄭喬瑋 Junior 32st (2013/03/16 09:07):
乙>眼鏡行
丙>餐館


item2020.
20.中國文學批評之祖為:
(A)曹丕《典論‧論文》
(B)劉勰《文心雕龍》
(C)鍾嶸《詩品》
(D)徐幹《中論》。
編輯私有筆記
ans:A
難度:簡單
note:聊齋誌異103
1F
Erin Chuang Senior 11st (2014/02/21 15:07):
劉勰《文心雕龍》→ 文學批評"專書"

item2121.
21.《史記‧項羽本紀贊》曰:「然羽非有尺寸,乘勢起隴畝之中,三年,遂將五諸侯滅秦,分裂天下而封王侯……。」句中「尺寸」意謂:
(A)長短
(B)微少
(C)善心
(D)豐厚。
編輯私有筆記
ans:B
難度:適中
note:nonote,add
best ans!
Konwe Huang Junior 22st (2010/05/30 21:02):
答案無誤 我查過[史記會注考證] 維基百科裡面說"尺寸:指尺寸之地",所以翻.....看完整詳解
1F
張成功 University 21st (2010/04/12 15:24):


想請問這題不能選"豐厚"嗎?

-->項羽沒有豐厚的土地

3F
何佳樺 Senior 11st (2014/05/20 17:29):
只能尊重原文囉~

item2222.
22.「夫晉,何厭之有?既東封鄭,又欲肆其西封。」((秦晉殽之戰))句中上下兩「封」字:
(A)均為動詞
(B)均為名詞
(C)上為名詞,下為動詞
(D)上為動詞,下為名詞。
編輯私有筆記
ans:D
難度:簡單
best ans!
鄭雅方 Senior 22st (2011/06/29 09:27):
上封字為動詞,侵略.....View more content , Login

item2323.
23.歐陽修(秋聲賦):「渥然丹者為槁木,黟然黑者為星星。」其中「黟然黑者為星星」的意思是:
(A)煙雖然黑,卻會冒出火花
(B)天黑了,星星出現
(C)本來烏黑的頭髮,變成斑白了
(D)黑鴉鴉的樹林變得像晨星般稀疏了。
編輯私有筆記
ans:C
難度:簡單
note:nonote,add
best ans!
Yu-ching Cheng Senior 11st (2012/02/22 09:20):
渥然丹者為槁木:紅潤的容貌變得衰老。 渥然,紅潤。槁木,枯木、此指衰老。 黟然黑者為星星:烏黑亮麗的頭髮變得花白。 黟然,黑色。黟,音ㄧ。星星,斑白的樣子。(參考來源.....看完整詳解
2F
Anita Chung University 12st (2011/10/21 10:41):

黟還是貴州省的簡稱...

4F
iapthierngun Senior 11st (2014/07/08 19:00):
黟 黑木也

item2424.
24.下列題辭之使用,何者有誤?
(A)「斗山安仰」賀長者壽辰
(B)「龍門聲價」賀升職高遷
(C)「熊夢徵祥」賀喜生男子
(D)「琴瑟友之」賀新婚喜慶。
編輯私有筆記
ans:A
難度:簡單
note:nonote,add
1F
Konwe Huang Junior 22st (2010/04/19 20:39):

原來斗山安仰就是人死了

2F
魏信 Senior 11st (2011/10/07 09:07):
躺著了嘛!

item2525.
25.李白(贈孟浩然詩):「紅顏棄軒冕,白首臥松雲。」十字之中,「紅顏」、「軒冕」、「白首」、「松雲」四詞八字,在修辭學上都屬於:
(A)譬喻
(B)映襯
(C)借代
(D)轉化。
編輯私有筆記
ans:C
難度:非常簡單
note:nonote,add
1F
Zhen-Xiu Liu Senior 11st (2010/11/15 09:06):

吾愛孟夫子 風流天下聞

紅顏棄軒冕 白首臥松雲

醉月頻中聖 迷花不事君

高山安可仰 徒此挹清芬

2F
Kai Yu Chuang Senior 32st (2011/03/15 22:12):

紅顏:指年輕時。


軒冕:借指官位爵祿。

白首:滿頭白髮

松雲:山林


item2626.
26.下列各成語中有錯別字的是?
(A)頤指氣使
(B)杯水車薪
(C)方興未艾
(D)怙惡不惓。
編輯私有筆記
ans:D
難度:簡單
note:nonote,add
2F
馬自達 Senior 12st (2010/02/28 21:52):
怙惡不
 注音一式 ㄏㄨˋ ㄜˋ ㄅㄨˋ ㄑㄩㄢ
 漢語拼音 hfea1.jpg  fe6f.jpg  bfea1.jpg  qu9ce0.jpg n  注音二式 hfea1.jpg  fe6f.jpg  bfea1.jpg  chiufe68.jpg n
 相似詞 惡性難改  相反詞 改過自新、洗心革面、從善如流、聞過則喜
有過惡卻不肯悔改。宋史˙卷二六六˙王化基傳:「若授以遠方牧民之官,其或怙惡不悛,恃遠肆毒,小民罹殃,卒莫上訴。」東歐女豪傑˙第二回:「野蠻政府,怙惡不悛,偏要和我們為難。」亦作「怙惡不改」。
3F
Vivian Lin primary 62st (2010/06/27 10:13):

1. 方興未艾
 注音一式 ㄈㄤ ㄒ|ㄥ ㄨㄟˋ ㄞˋ
 漢語拼音 f9ce0.jpg n9ce4.jpg  xfe70.jpg n9ce4.jpg  wfe6f.jpg i 9ce3.jpg i  注音二式 ffe68.jpg ng shfe70.jpg ng wfe6f.jpg i fe6b.jpg i
 相似詞 方興日盛﹑蒸蒸日上  相反詞 日暮途窮﹑一蹶不振
正在蓬勃發展。宋˙陳亮˙祭周賢董文:「連歲有江上之役,欲為公壽而不果奔也,謂公之壽方興未艾,而此心終未泯也。」亦作「未艾方興」。
4F
Enzay Senior 21st (2012/02/24 10:40):

 1. 杯水車薪

 注音一式 ㄅㄟ ㄕㄨㄟˇ ㄐㄩ ㄒ|ㄣ

 漢語拼音 b i shu  j  x n

 注音二式 b i shu i ji  sh n

 相似詞 粥少僧多

 相反詞 集腋成裘

以一杯水去撲滅一車木柴所燃起的火。語本孟子˙告子上:「今之為仁者,猶以一杯水,救一車薪之火也。」比喻無濟於事。鏡花緣˙第十回:「就是平日有些小小靈光,陡然大惡包身,就如杯水車薪一般,那里抵得住!」或作「杯水輿薪」。


item2727.
27.下列哪一選項的敘述是正確的?
(A)「遲暮之感」與「風木之思」,皆有感嘆衰老之意
(B)「影影綽綽」與「詠絮之才」,皆形容女子有文才
(C)「枵腹從公」與「宵衣旰食」,皆有勤勞政事之意
(D)「車載斗量」與「斗斛之祿」,皆指俸祿多到難以計數。
編輯私有筆記
ans:C
難度:簡單
note:nonote,add
1F
陳信隆 University 21st (2011/02/27 14:46):

如何解釋?
2F
Tiger Chen Senior 31st (2011/03/19 22:21):


【遲暮】

注音一式 ㄔˊ ㄇㄨˋ

解釋 年老、晚年。楚辭˙屈原˙離騷:惟草木之零落兮,恐美人之遲暮。唐˙杜甫˙羌村詩三首之二:如今足斟酌,且用慰遲暮。

風木之思 : 比喻父母亡故,兒女不得奉養的悲傷。

影影綽綽  隱隱約約、模糊不真切的樣子。

詠絮之才:指女子聰明有才華由來

車載斗量 :形容數量很多

斗斛之祿 注音 ㄉㄡˇ ㄏㄨˊ ㄓ ㄌㄨˋ 釋義 微薄的俸祿。


item2828.
28.下列各「」內的字,讀音正確的是:甲.胼手「胝」足:ㄓˇ乙.緣「慳」一面:ㄎㄥ丙.「惴」惴不安:ㄓㄨㄟˋ丁.「嘖」嘖稱奇:ㄗㄜˋ戊.千刀萬「剮」:ㄍㄨㄚˇ己.別出機「杼」:ㄕㄨ
(A)甲丁
(B)乙戊
(C)丙己
(D)丙戊。
編輯私有筆記
ans:D
難度:簡單
note:2
best ans!
Joy :) 考上國小英語師囉,謝謝阿摩 Senior 32st (2012/04/16 15:33):
甲 胼手「胝」足:ㄓ ; 乙 緣「慳」一面:ㄑ一ㄢ ;丙「惴」惴不.....看完整詳解
3F
Yi-Ting Hsiao Senior 11st (2011/02/28 21:12):

緣慳一面

ㄑㄧㄢ欠缺﹑缺少。
欠缺機緣而未能見上一面。

4F
Yi-Ting Hsiao Senior 11st (2011/02/28 21:14):
別出
注音一式 ㄅ|ㄝˊ ㄔㄨ ㄐ| ㄓㄨˋ
注音二式 bife6d.gif chfe7c.gif jfe70.gif jfea1.gif
相似詞 8e4c.gif別開生面﹑別具匠心﹑別具一格﹑別出心裁
相反詞
解釋 機杼,織布機。別出比喻創作另闢途徑,不落俗套。宋˙樓鑰˙跋李伯和所藏書畫薄薄酒二篇之二:fa40.gif詞人務以相勝,似不若別出fa41.gif

item2929.
29.韓愈(進學解)曰:「言雖多而不要其中」,句中「要」字意指:
(A)重視
(B)會合
(C)總括
(D)索取。
編輯私有筆記
ans:B
難度:適中
note:nonote,add
best ans!
李小鴨 Senior 31st (2010/07/01 22:06):
不要其中──不歸於中道 .....View more content , Login
6F
鄭雅方 Senior 22st (2011/06/29 09:32):

「言雖多而不要其中」

「要」在這裡的解釋為:(C)總括

  意思是:言論雖然繁多,卻未夠掌握其重點。

7F
Mark Lee Senior 31st (2011/07/18 21:42):


要:音ㄧㄠ;約也; 會也

8F
=) Senior 32st (2014/04/19 21:19):
言論雖然多,卻未夠秉持中道

「今先生學雖勤而不繇其統,言雖多而不要其中」所謂[不要其中]是指
(A)不得要領( 
(B)偏執兩端 
(C)中間部分不要 
(D)言不由衷

答案:B

item3030.
30.「身無綵鳳雙飛翼」正確的下聯是
(A)藍田日暖玉生煙
(B)滄海月明珠有淚
(C)心有靈犀一點通
(D)青春作伴好還鄉。
編輯私有筆記
ans:C
難度:簡單
note:nonote,add
best ans!
黃靜怡 University 21st (2011/01/31 20:26):
身無彩鳳雙飛翼,心有靈犀一點通。--唐 李商隱 無題昨夜星辰昨夜風,畫樓西畔桂堂東。身無彩.....View more content , Login
4F
賴以淨 Senior 32st (2013/03/31 12:00):

李商隱 《無題》

昨夜星辰昨夜風,畫樓西畔桂堂東。身無彩鳳雙飛翼,心有靈犀一點通。
隔座送鉤春酒暖,分曹射覆蠟燈紅。嗟余聽鼓應官去,走馬蘭臺類轉蓬。

【注解】:

1、畫樓、桂堂:都是比喻富貴人家的屋舍。
2、靈犀:舊說犀牛有神異,角中有白紋如線,直通兩頭。
3、送鉤:也稱藏鉤。古代臘日的一種遊戲,分二曹以較勝負。把鉤互相傳送後,藏於一人手中,令人猜。
4、分曹:分組。
5、射覆:在覆器下放著東西令人猜。分曹、射覆未必是實指,只是借喻宴會時的熱鬧。
6、鼓:指更鼓。
7、應官:猶上班。
8、蘭台:即秘書省,掌管圖書秘笈。李商隱曾任秘書省正字。這句從字面看,是參加宴會後,隨即騎馬到蘭台,類似蓬草之飛轉,實則也隱含自傷飄零意。

【譯】:

昨夜,天上閃爍著星辰,地上陣陣微風,在畫樓之西,桂堂之東,咱們
二人會面。我恨身上沒有彩鳳一樣的雙翼,能隨時飛到你身邊,幸好,你我的心(就神異的犀牛的兩隻角一樣,中間有一條線連著)每時每刻都是相通的。

還記得最初相識,是喝著溫熱了的美酒,做藏鉤遊戲,我隔座把玉鉤傳遞給你來藏。後來,還幾人分成組,在紅色的燈影裡猜迷。可歎的是,這時早晨的更鼓響了,我不得不進宮去應付差事,唉,已經晚了,只好快馬加鞭地往秘書部跑,就像風吹著斷了根的飛蓬一樣。

5F
Cindy Chen Senior 11st (2014/02/04 17:11):
雖然選對了~但如果沒背的話大家是怎麼判別的呢?:)
6F
阿強 Junior 31st (2014/02/05 11:39):
看對仗,前兩字就好
(A)藍田、(B)滄海、(D)青春  名詞結構 
(題目)身無、(C)心有   主謂結構

item3131.
31.駱賓王(討武瞾檄):「猶復包藏禍心,窺竊神器。」句中「神器」喻指:
(A)神像
(B)神位
(C)帝位
(D)高才。
編輯私有筆記
ans:C
難度:簡單
1F
for journal Senior 31st (2013/03/30 21:34):
【為徐敬業討武曌檄(ㄓㄠˋ ㄒㄧˊ)】 作者:駱賓王

偽臨朝武氏者,性非和順,地實寒微。昔充太宗下陳,曾以更衣入侍。
洎(ㄐㄧˋ)乎晚節,穢亂春宮。潛隱先帝私,陰圖後房之嬖。入門見嫉,蛾眉不肯讓人;
掩袖工讒,狐媚偏能惑主。踐元后於翬(ㄏㄨㄟ)翟(ㄉㄧˊ),陷吾君於聚麀(ㄧㄡ)。
加以虺(ㄏㄨㄟˇ)蜴為心,豺狼成性。近狎(ㄒㄧㄚˊ)邪僻,殘害忠良。
殺姊屠兄,弒君鴆(ㄓㄣˋ)母。神人之所共嫉,天地之所不容。
猶復包藏禍心,窺竊神器。君之愛子,幽在別宮;
賊之宗盟,委以重任。鳴呼!霍子孟之不作,朱虛侯之已亡。
燕啄皇孫,知漢祚之將盡。龍漦(ㄌㄧˊ)帝后,識夏庭之遽衰。

敬業皇唐舊臣,公侯冢(ㄓㄨㄥˇ)子。奉先帝之成業,荷本朝之厚恩。
宋微子之興悲,良有以也;袁君山之流涕,豈徒然哉!
是用氣憤風雲,志安社稷。因天下之失望,順宇內之推心。
爰(ㄩㄢˊ)舉義旗,以清妖孽。南連百越,北盡三河;鐵騎成群,玉軸相接。
海陵紅粟,倉儲之積靡窮;江浦黃旗,匡復之功何遠!
班聲動而北風起,劍氣沖而南斗平。喑嗚則山岳崩頹,叱吒則風雲變色。
以此制敵,何敵不摧?以此圖功,何功不克?

公等或居漢地,或協周親;或膺重寄於話言,或受顧命於宣室。
言猶在耳,忠豈忘心。一坯(ㄆㄡˊ)之土未乾,六尺之孤何託?
倘能轉禍為福,送往事居,共立勤王之勳,無廢大君之命,
凡諸爵賞,同指山河。若其眷戀窮城,徘徊歧路,坐昧先幾之兆,
必貽後至之誅。請看今日之域中,竟是誰家之天下!


翻譯:

竊據君位的武氏,本性並不和順,出身實在寒微。過去充作太宗才人,
曾因更衣機會得到寵幸。到了後來,又在太子宮裡荒淫穢亂。
她削髮為尼,掩蓋曾充太宗才人的舊跡、蓄髮還俗,暗裡謀圖高宗的嬖幸。
一入宮庭,便懷嫉妒之心,撒嬌賣俏,不肯示弱讓人。掩袖作態,善進讒言毀之言,
狐媚伎倆,偏能迷惑主上。終於登上皇后的寶座,使高宗父子落到聚麀而敗亂人倫。
加上虺蜴般的毒心,豺狼般的凶性,親近邪避的奸賊,殘害忠心的賢臣,殺姊屠兄,
弒君鴆母,真是人神都對她嫉恨,天地都不能寬容。又還包藏禍心,企圖竊據帝位。
高宗的愛子,被幽閉在別宮、武氏的親屬,被委託以重任。
唉!像霍子夢那樣安定漢室的忠臣不能再起,如朱虛侯那樣誅滅諸呂的義士早已消亡。
趙飛燕殘害皇孫,就知道漢代的傳位將要完畢;龍沫化為帝后,
可以看出夏朝的天下將要衰亡。

我徐敬業是唐朝的老臣,公侯的嫡子。承奉先帝的成業,蒙受朝廷的厚恩,深深感到;
宋微子見到陰墟荒涼而大興悲嘆,真有道理!袁君山談及權貴誤國而暗鳴流涕,豈是無故?
因此,正氣可叫風雲憤怒,壯志足使社稷安定。利用天下百姓對武氏失望的情緒,
順應宇內人們討伐武氏的心願,舉起義旗,清除妖孽。南面到百越邊境,北面到山河盡頭,
在這廣大的區域內,鐵騎成群,戰車相接。海陵的糧食,倉庫裡儲積無數;江浦的義旗,
恢復唐室指日可待。斑馬鳴叫,好像北風怒號;劍氣沖天,似乎與南斗星相平。胸懷怒氣,
則山岳崩倒,厲聲叱吒,則風雲變色。用這樣的聲勢來制服敵人,又有什麼敵人不被催折;
用這樣的氣概來圖謀功勳,又有什麼功勳不能成就呢?

你們有的是異姓的臣子,有的屬同族的宗室,有的在外肩負使命,有的在朝受命重託。
先帝的話還餘音在耳,臣子的忠難道喪失乾淨!一捧墳土尚未全乾,六尺孤兒何所寄託?
倘能轉禍為福,慰先帝之靈,扶幼主之位,同建挽救王業的功勳,不棄先帝的遺命。
那麼,凡屬參加起義的人,都將被加爵受賞,同指山河以為憑證。倘若留戀自己閉塞的城市,
在崎路上徘徊觀望,因而不明已經微露的徵兆,必定遭到失期的懲罰。
請放眼看吧,今天全國之內,畢竟是誰家的天下!傳說武則天剛看到這篇罵她的妙文時候,滿不在乎,並且還嘻嘻哈哈的,但是讀到其中“一坏之土未乾,六尺之孤何託”兩句時,睜著眼睛說:“誰寫的?”,左右 告訴她駱賓王寫的,武則天埋怨說:“宰相安得失此人!”(宰相怎麽把這樣的人才給丟了!)。由此可知善於用典,可大幅增強文章的感染力與說服力。

2F
Emma Lu Senior 21st (2015/04/09 14:01):
「猶復包藏禍心,窺竊神器。」:又還包藏禍心,企圖竊據帝位。

item3232.
32.下列各句「」中之用字,何者正確?
(A)濟濟多士,俱為精「瘁」
(B)「猝」有變故,措手不及
(C)困勉知行,「萃」礪奮發
(D)鞠躬盡「淬」,死而後已。
編輯私有筆記
ans:B
難度:簡單
note:nonote,add
1F
Sheen Yang Senior 31st (2011/01/06 16:14):

  精 粹     : 人、物、事理的精華。如:「針灸乃是我國的國之一。」

 

  然      猝:  突然 

  

 2. 淬 部首 水 部首外筆畫 8 總筆畫 11

 注音一式 ㄘㄨㄟˋ

 漢語拼音 cu 

 注音二式 tsu 

名詞

滅火器。說文解字:「淬,滅火器也。」段玉裁˙注:「滅火器者,蓋以器盛水,濡火使滅,其器謂之淬。」同「焠」。

動詞

打造刀劍時,將金屬燒紅後浸入水中,以增加其硬度,使其更堅利。同「焠」。文選˙˙聖主得賢臣頌:「清水淬其鋒。」

塗染。戰國策˙燕策三:「得趙人徐夫人之匕首,取之百金,使工以藥淬之。」

磨鍊。唐˙柳宗元˙送嚴公貺下第歸興元觀省詩序:「端其趨嚮,以淬礪之。」

沒入水中。西遊記˙第六回:「(大聖)變作一個魚兒,淬入水。」

 

 鞠躬盡

       

 11. 瘁 部首   部首外筆畫 8 總筆畫 13

 注音一式 ㄘㄨㄟˋ

 漢語拼音 cu 

 注音二式 tsu 

名詞

疾病。清˙貝青喬˙自臨安至於潛夜宿浮溪旅店作詩:「村農告思懸耜,山賊乘機競揭竿。」

形容詞

勞苦、勞累。詩經˙小雅˙蓼莪:「哀哀父母,生我勞。」

憔悴、瘦弱。文選˙潘岳˙楊仲武誄:「爾舅惟榮,爾宗惟。」遼史˙卷八十一˙蕭合卓傳:「今形容毀,恐陛下見而動心。」

動詞

勞累生病。如:「心力交」。詩經˙小雅˙雨無正:「匪舌是出,維躬是。」

哀傷、悲痛。文選˙宋玉˙高唐賦:「登高遠望,使人心瘁。」唐˙李華˙唐丞相太尉房公德銘:「(房公)薨殂閬中,國人哀。」

 

     

 

 

2F
Shirleen Wang Senior 31st (2016/03/03 21:13):
(A)濟濟多士,俱為精「瘁」---粹
(B)「猝」有變故,措手不及
(C)困勉知行,「萃」礪奮發 ---淬
(D)鞠躬盡「淬」,死而後已 ---瘁

item3333.
33.「乃瞻衡宇,載欣載奔。僮僕歡迎,稚子候門。三徑就荒,松菊猶存。」(陶淵明(歸去來辭))句中「三徑」亦即三條小路,後來用以代指什麼?
(A)尋常百姓家
(B)官宦人家
(C)隱士的居所
(D)荒蕪的宅院。
編輯私有筆記
ans:C
難度:簡單
note:nonote,add
1F
李文雄 Senior 12st (2012/01/08 14:18):

〉。「三徑就荒,松菊猶存。攜幼入室,有酒盈樽。」望見隱居時常踏的小徑已然荒涼,詩人心頭乍然湧上了對誤入仕途的悔意;只是那傲然於荒徑中的松菊,又使詩人欣慰於自己本性的猶存。寫家中「三徑就荒,松菊尤存」、「有酒盈樽」,一派祥和、自然、實的景象!三徑,院中小路。漢朝蔣詡隱居後,在院裡竹下開闢三徑,只與少數友人來往。後人以三徑來借指隱士所居。陶淵明用「三徑」來比喻自己的院落,借用典故,表現自己的心志。

item3434.
35.寫各類柬帖時,如遇雙方屬同姓,往往使用「家」字代受帖者之姓,而送禮者亦當用
(A)宗
(B)本
(C)敝
(D)貴代己姓。
編輯私有筆記
ans:A
難度:困難
note:nonote,add
1F
馬自達 Senior 12st (2010/03/01 11:01):

請帖的必要條件:

1.時間(月、日、時刻)

2.地點(地址、場所名稱)

3.目的

4.發帖人具名

   c6-5.jpg

2F
潘唷唷 primary 51st (2011/01/20 00:44):

這種用法,還真少見
3F
建憲 Senior 32st (2014/05/22 21:31):
同姓  宗族

item3535.
36.「宰相有權能割地,孤臣無力可回天。扁舟去作鴟夷子,回首河山意黯然。」(丘逢甲(離台詩))詩人以「鴟夷子」自比,然其故實所指何人?
(A)伯夷
(B)許由
(C)范蠡
(D)梁啟超。
編輯私有筆記
ans:C
難度:簡單
note:nonote,add
1F
Yi-Jiun Chen Senior 22st (2010/05/31 14:08):
范蠡浮海出齊,變姓名,自謂鴟夷子皮,耕于海畔,苦身戮力,父子治產。
2F
鄭雅方 Senior 22st (2011/06/29 09:36):

《史記》敘述范蠡離越國後,浮船東海到齊國,隱姓埋名自稱「鴟夷子皮」,在海邊和兒子勞苦耕作,沒多久,置產數十萬。為何范蠡要自稱「鴟夷子皮」?所謂「鴟夷子皮」是用生牛皮製成的袋子,吳王殺忠臣伍子胥後,就將伍子胥的屍體裝在牛皮製成的袋中,范蠡認為他本來的下場也和伍子胥一樣,故以此命名來時時警惕自己。

 


item3636.
37.下列那個成語可以用來形容「穿鑿附會」:
(A)郭公夏五
(B)晉乘楚杌
(C)郢書燕說
(D)街談巷議。
編輯私有筆記
ans:C
難度:簡單
note:郭公夏五
best ans!
鄭雅方 Senior 22st (2011/06/29 09:39):
是以郢書燕說,猶存其名意指 這些穿鑿附會之說 尚且保存它們的事蹟之名晉乘楚杌,語多可採晉乘是 戰國時代 晉國的史書楚杌是 戰國時.....看完整詳解
4F
謝孟臻 University 11st (2012/04/06 09:27):

郭公夏五:文字脫落      晉乘楚杌:語多可採   郢書燕說:穿鑿附會   街談巷議:語多不實

5F
Chia Chun Lai Senior 32st (2013/06/29 09:19):
晉乘楚杌
 注音一式 ㄐ|ㄣˋ ㄕㄥˋ ㄔㄨˇ ㄨˋ
 
 
乘,晉國史書名。杌,檮杌,楚國史書名。晉乘楚杌指晉國史書乘,和楚國的史書檮杌。孟子˙離婁下:「晉之乘,楚之檮杌,魯之春秋,一也。」

item3737.
38.《四庫全書》分「經、史、子、集」,而「集」部中又細分多類,下列哪一書不屬於集部中的「詩文評類」?
(A)六一詩話
(B)詩品
(C)文苑英華
(D)文心雕龍。
編輯私有筆記
ans:C
難度:適中
note:nonote,add
best ans!
Cici Chen Junior 11st (2010/07/18 16:59):
《文苑英華》是宋太宗時李昉、扈蒙、宋白.....看完整詳解
2F
潘唷唷 primary 51st (2011/03/10 21:29):

 歐陽修還善於論詩,他的《六一詩話》是中國文學史上第一部詩話,以隨便親切的漫談方式評敘詩歌,成為一種論詩的新形式。

item3838.
39.下列哪一選項的敘述錯誤?
(A)「防微杜漸」與「未雨綢繆」,皆有防患未然之意
(B)「一時瑜亮」與「伯仲之間」,皆喻不相上下
(C)「不矜名節」與「不求聞達」,皆形容人之不慕榮利
(D)「佝僂提攜」與「黃髮垂髫」,皆指「老人與小孩」。
編輯私有筆記
ans:C
難度:適中
note:103
best ans!
Takuya Asao University 12st (2011/01/19 07:02):
不衿名節 很白話的說...是表示.....看完整詳解
5F
馬自達 primary 61st (2011/01/19 10:06):
臣少事偽朝,歷職郎署,本圖宦達,不矜名節。
 • 偽朝:指蜀漢。偽,音ㄨㄟˋ。
 • 歷職郎署:曾任蜀漢尚書郎。
 • 宦達:仕宦顯達。
 • 矜:愛惜。
 • 白話翻譯:臣年少時侍奉蜀漢,曾任尚書郎,本來就打算在仕途求顯達,並不愛惜名譽節操。
 • 意在貶低自己的人格。
6F
馬自達 primary 61st (2011/01/19 10:07):

「且臣少事偽朝,歷職郎署,本圖宦達,不矜名節。」以上文句旨在說明作者 

()惶恐表白,以消弭疑慮 

()以退為進,冀求顯宦 

()潔身自好,隱居山林 

()心存觀望,不急著復出。

7F
林小鬼 Senior 31st (2013/04/19 19:16):
一時瑜亮:形容兩個極富才華之人不相上下、難分軒輊。

item3939.
40.甲.沽名釣譽乙.暴舔天物丙.揠苗助長丁.治絲益紛戊.競競業業己.焚膏繼晷。上列詞語,有錯別字的選項是?
(A)甲丁戊
(B)乙丙己
(C)甲丙己
(D)乙丁戊。
編輯私有筆記
ans:D
難度:簡單
note:nonote,add
best ans!
Chen Lien Lin Senior 32st (2011/04/28 11:48):
乙. 治絲益棼ㄈㄣˊ:比喻行事不得要領,反而越做越糟。 丁. 兢兢業業:形容謹肅恐.....View more content , Login
2F
Tom Chiu University 42st (2010/03/20 10:42):
治絲益棼 注音一式 ㄓˋ ㄙ |ˋ ㄈㄣˊ 漢語拼音 zh s y f n 注音二式 j s y f n 整理絲線時,不先找出頭緒,以致越理越亂。比喻行事不得要領,反而越做越糟。亦作「治絲而棼」。
4F
Enzay Senior 21st (2012/02/24 10:34):

 5.  部首 木 部首外筆畫 8 總筆畫 12

 注音一式 ㄈㄣˊ

 漢語拼音 f n

 注音二式 f n

短梁。三國志˙卷四十九˙吳書˙太史慈傳:「賊於屯裡緣樓上行詈,以手持樓,慈引弓射之,矢貫手著,圍外萬人莫不稱善。」

麻布。周禮˙春官˙巾車:「素車蔽,犬素飾,小服皆素。」鄭玄˙注:「,讀為薠,薠麻以為蔽。」

使紊亂。左傳˙隱公四年:「臣聞以德和民不聞以亂。以亂,猶治絲而之也。」


item4040.
41.「故省刑之要,在禁文巧。」(《牧民》)「文巧」意謂:
(A)文章巧妙
(B)文學技巧
(C)文飾巧詐
(D)言過其實。
編輯私有筆記
ans:C
難度:適中
note:nonote,add
best ans!
Horace Lin University 21st (2011/01/06 20:25):
所以減少刑罰的要.....View more content , Login
2F
Evelyn Senior 12st (2012/01/11 13:14):

減少刑罰的要點,在禁止文飾巧詐


item4141.
42.「淮南之鬥虎,難以貌求;溫嶠之燃犀,猶為日見。」(沈光文(台灣賦))句中「燃犀」一詞借指何意?
(A)徇私舞弊
(B)洞察奸邪
(C)貪贓枉法
(D)正氣凜然。
編輯私有筆記
ans:B
難度:適中
note:nonote,add
1F
黃靜怡 University 21st (2010/06/09 15:15):

條目

燃犀溫嶠

注音
一式

ㄖㄢˊ ㄒ| ㄨㄣ ㄑ|ㄠˊ

漢語
拼音

a08.gifn xi01.gif we01.gifn qia08.gifo 

釋義

比喻能洞察事物的人。元˙范康˙竹葉舟˙第三折:fa40.gif你莫不是燃犀溫嶠江心裡走,你 莫不是鼓瑟湘靈水面上遊。fa41.gif
2F
Yu-Jing Hsieh Junior 11st (2011/06/09 20:50):

《晉書》卷六十七〈溫嶠列傳〉

朝議將留輔政,嶠以導先帝所任,固辭還藩。復以京邑荒殘,資用不給,

嶠借資蓄,具器用,而後旋于武昌。

至牛渚磯,水深不可測,世云其下多怪物,嶠遂燬犀角而照之。

須臾,見水族覆火,奇形異狀,或乘馬車著赤衣者。

嶠其夜夢人謂己曰:「與君幽明道別,何意相照也?」意甚惡之。

嶠先有齒疾,至是拔之,因中風,至鎮未旬而卒,時年四十二。


3F
ShiuanLing Wang Senior 21st (2013/05/24 15:45):
相傳燃燒犀角可以照妖,晉溫嶠至牛渚磯,聞水深不暑譒多怪物,遂燃燒犀角照之,乃見眾多奇形異狀、乘馬車赤衣之水族。見晉書˙卷六十七˙溫嶠傳。後比喻洞察事理或奸邪。亦作「燃犀」。

item4242.
43.(學記):「凡學,官先事,士先志。」句中「官先事」的意思為:
(A)做官的要身先士卒
(B)想學做官,應先學會侍奉上司
(C)想學做官的,先教他學習公家的職務
(D)想做官,先做事。
編輯私有筆記
ans:C
難度:適中
note:nonote,add
best ans!
Alice Liu University 11st (2011/05/13 00:01):
白話:凡學習做官,領導人民,先學習.....View more content , Login

item4343.
44.屈原(哀郢):「鳥飛返故鄉兮,狐死必□□。信非吾罪而棄逐兮,何日夜而忘之!」空格中應該填入那一個詞?
(A)郢都
(B)舊土
(C)掩埋
(D)首丘。
編輯私有筆記
ans:D
難度:簡單
note:nonote,add
1F
Judith Ho Senior 12st (2010/05/18 22:49):
意思为:据说鸟飞千里,最终会返回自己的老窝,狐狸将死时,头总朝向出生的小山头。

比喻不忘本。也比喻暮年思念故乡。
2F
鄭雅方 Senior 22st (2011/06/29 09:43):

「鳥飛返故鄉兮」:
鳥秋天往南飛春天都還會回家,一年飛一次,我都九年了,卻還沒回去一次。

「狐死必首丘」:
狐狸發現自己快死了,都會找一個不高不低的山,找個石頭躺在上面,頭朝著自己的家。

3F
鄭雅方 Senior 22st (2011/06/29 09:44):
比喻不忘本
也比喻對故鄉的思念
就像越鳥朝南枝是思念故鄉
鳥要飛回故鄉的
傳說狐狸將死 頭必朝向出生的山丘

item4444.
45.李白(將進酒):「君不見黃河之水天上來,奔流到海不復回;君不見高堂明鏡悲白髮,朝如青絲暮成雪。」這組長句是感嘆:
(A)世事多變,滄海桑田
(B)人生苦短,青春易逝
(C)生命無常,難有定數
(D)人生多舛,愁悶悲苦。
編輯私有筆記
ans:B
難度:簡單
1F
國鼎 Senior 32st (2010/07/02 22:01):

請教ABC三個選項怎麼分辨?


謝謝~~

2F
不死鳥 University 12st (2010/09/08 17:33):

朝如青絲暮成雪~表示時間快速流失
3F
Sinyu Chang Junior 11st (2010/10/29 21:58):
君不見高堂明鏡悲白髮,朝如青絲暮成雪。 ---青春易逝

item4545.
46.對聯講求對仗工整、平仄協調,下列何者正確?
(A)合歡核桃終堪恨,裡許元來別有人
(B)獨在異鄉為異客,每逢佳節倍思親
(C)賺錢有數,生命要顧
(D)庭前花未發,閣下李先生。
編輯私有筆記
ans:D
難度:適中
note:nonote,add
1F
李昱成 Junior 22st (2010/07/12 16:55):

2F
李怡珊 Junior 32st (2011/07/01 12:05):
??

3F
Angel Wang University 11st (2011/07/01 13:45):
庭前  花未發,
名形  名副動
閣下  李先生

item4646.
47.《史記‧伯夷列傳》:「伯夷、叔齊雖賢,得夫子而名益彰;顏淵雖篤學,附□□而行益顯。」空格處填入下列何者最恰當?
(A)聖賢
(B)孔孟
(C)驥尾
(D)鳳凰。
編輯私有筆記
ans:C
難度:適中
note:nonote,add
best ans!
Swallow Cheng Senior 31st (2010/05/15 22:19):
驥子(良馬;比喻才能特出的人);驥尾(千里馬的尾巴。比喻追隨在.....View more content , Login
1F
馬自達 Senior 12st (2010/03/01 11:06):

伯夷叔齊雖賢,得夫子而名益彰;顏淵雖篤學,附驥尾而行益顯
3F
鄭雅方 Senior 22st (2011/06/29 09:46):
譯:

伯夷、叔齊雖然賢良,但要得到孔子的讚揚,名聲才會更加顯著。

顏淵雖然好學,但也要跟隨孔子,德行才會更加顯著。

item4747.
48.下列各「」裡的字讀音正確的是:
(A)「啐」一口痰:ㄘㄨˋ
(B)海市「蜃」樓:ㄔㄨㄣˊ
(C)「撙」節開支:ㄗㄨㄣˇ
(D)「鎩」羽而歸:ㄕㄚˋ。
編輯私有筆記
ans:C
難度:適中
note:nonote,add
2F
李小鴨 Senior 31st (2010/07/01 22:15):


D、   ㄕㄚ ㄩˇ ㄦˊ ㄍㄨㄟ
3F
天才葉 University 11st (2010/07/11 09:37):

(A)ㄘㄨㄟˋ
4F
Michelle Liu Junior 11st (2012/06/03 16:47):
用力吐出。如:「一口痰」。

item4848.
49.「甲.胼手胝足乙.形影相掉丙.越俎代庖丁.紈酷子弟戊.吞舟式漏己.焚膏繼晷」。上列詞語有錯別字的選項是?
(A)甲丁戊
(B)乙丙丁
(C)乙丁戊
(D)甲丙己。
編輯私有筆記
ans:C
難度:簡單
note:nonote,add
3F
邱花花 Senior 21st (2010/05/11 13:11):
吞舟是漏:本謂大魚漏網,後常以喻罪大者逍遙法外。
4F
崔蒂 University 32st (2011/01/22 20:51):


吞舟是漏是倒裝句

所以意思是漏吞舟,這樣有比較好記了吧

就跟馬首是瞻是一樣的用法

5F
Enzay Senior 21st (2012/02/24 11:30):

 1. 胼手胝足

 注音一式 ㄆ|ㄢˊ ㄕㄡˇ ㄗㄨˊ

 漢語拼音 pi n sh u zh  z 

 注音二式 pi n sh u j  tz 

手掌腳底因勞動過度,皮膚久受摩擦而產生厚繭形容極為辛勞。如:「他們胼手胝足開墾出這一大片土地。」宋˙葉適˙謝除寶謨閣直學士提舉鳳翔府上清大平宮表:「臣力耕朽壤,勤鑿枯泉,空有胼手胝足之勞,曾無曝背食芹之獻。」


item4949.
50.(漢書藝文志諸子略序):「是以五經乖析,儒學寖衰,此辟儒之患。」句中「寖」字之音、義為何?
(A)ㄐㄧㄣˋ,毀壞
(B)ㄐㄧㄣˋ,漸及
(C)ㄑㄧㄣ,侵入
(D)ㄑㄧㄣ,滲透。
編輯私有筆記
ans:B
難度:簡單
note:nonote,add
1F
鄭雅方 Senior 22st (2011/06/29 09:52):
漸漸。同「浸」。晉˙陶淵明˙祭程氏妹文:「寒往暑來,日月寖疏。」
2F
Gina Zhuang University 22st (2012/05/02 18:54):

因此造成五經說法分歧,儒學就漸漸衰微了,這是偏邪的儒者所造成的禍害。