An-chin Chien>打氣列表
每天幫朋友打氣,朋友可以獲得Y幣,自己也可以獲得5枚Y幣。
您幫自己的孩子打氣,可以讓他獲得50枚Y幣。
請保有網路禮儀,謾罵別人會造成公然侮辱罪!
Chun Yo(2021/05/18 07:53):
加油
Chun Yo(2021/05/17 08:49):
加油
林三歲(2021/05/14 21:23):
加油
Chun Yo(2021/05/14 07:02):
加油
Chun Yo(2021/05/13 07:00):
加油
Chun Yo(2021/05/12 06:54):
加油
Chun Yo(2021/05/11 07:30):
加油
Chun Yo(2021/05/10 07:18):
加油
Chun Yo(2021/05/07 07:10):
加油
Meng-ying Che(2021/05/06 08:15):
大家一起加油、努力、拼上榜