<<<<<<< HEAD =======
>>>>>>> yamol_want

剛剛測驗

Jin Z..
22 秒前 90分
陳陳
2 分鐘前 88分
Fly.
7 分鐘前 100分
key11..
9 分鐘前 100分
key11..
9 分鐘前 85分

[標的] 三芳化工-阿摩線上測驗

1. 標的:三芳化工

2. 進場理由
a.基本面:世界最大合成皮廠,包括鞋子、手套等都用的到合成皮
b.技術面:不看...............

 

string(12) "三芳化工"

三芳化工

    Biogen buoyed by hopes for Alzheimer’s drug
    包柏頭 整理