<<<<<<< HEAD =======
>>>>>>> yamol_want

剛剛測驗

帽帽~ᶘ ..
1 分鐘前 87分
key11..
2 分鐘前 100分
key11..
5 分鐘前 91分
Du Du..
6 分鐘前 92分
Sih T..
13 分鐘前 100分

[標的] 特藝 911613 今日注意事項-阿摩線上測驗

1. 標的: 911613 特藝

2. 進場理由
a.基本面: 良好 配息高 請看前面的文
b.技術面: 無價值...............

 

string(12) "911613特藝"

911613特藝

    Biogen buoyed by hopes for Alzheimer’s drug
    06