<<<<<<< HEAD =======
>>>>>>> yamol_want

剛剛測驗

Peter..
20 秒前 70分
Yi Lu..
1 分鐘前 72分
Benni..
1 分鐘前 96分
米多粒
2 分鐘前 100分
KFC83
4 分鐘前 88分

[請益] 亞太 HTC野火機的優缺點-阿摩線上測驗

最近我的亞太合約要到期了

對亞太的HTC野火機感到很有興趣

想請問板上有人拿這支手機嗎?...............

 

string(17) "htc legend 缺點"

htc legend 缺點

    市场化债转股密集落地 两日签约近千亿项目
    主機版 head..